Uroczystość beatyfikacyjna Pauliny Jaricot (1799–1862) odbędzie się w Lyonie 22 maja 2022 r., powiedział Gaëtan Boucharlat de Chazotte, sekretarz generalny Papieskich Dzieł Misyjnych we Francji w nagraniu opublikowanym 4 października 2021 roku. Papież Franciszek przekazał mu tę wiadomość podczas zgromadzenia ogólnego Papieskich Dzieł Misyjnych, które odbyło się w Rzymie w dniach 1–3 października.

Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył kardynał Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, z którą związane są Papieskie Dzieła Misyjne.

Proces kanonizacyjny Pauliny Jaricot rozpoczął Pius XI w 1926 r. Do uznania heroiczności jej cnót doprowadził Jan XXIII w 1963 r. Natomiast 27 maja 2020 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła z upoważnienia Ojca Świętego dekret o cudzie za jej wstawiennictwem.

 

 

 

Paulina Jaricot urodziła się 22 lipca 1799 r. w Lyonie we Francji, jako córka bogatego przemysłowca. W rodzinie otrzymała staranne wychowanie religijne. W wieku 17 lat podjęła prosty sposób życia i zapragnęła służyć Bogu. Złożyła prywatny ślub czystości. Zaczęła odwiedzać biedne lyońskie rodziny, rozdając im jałmużnę. Gorąco kochała Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i z gronem dziewcząt w swoim wieku założyła Stowarzyszenie Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Codziennie adorowały one Jezusa Eucharystycznego.

Z korespondencji ze swoim bratem, uczącym się w seminarium duchownym w Paryżu, i z listów misjonarzy Paulina dowiedziała się o niezwykle trudnej sytuacji finansowej na misjach i tragicznej sytuacji dzieci w Chinach, które umierały z głodu. Myśl ta nie dawała jej spokoju. Jaricot zaczęła więc szukać pomocy. Wtedy właśnie ujawnił się jej geniusz organizacyjny. Utworzyła koła, w które chętnie zaangażowały się robotnice zakładu przemysłowego, odkładając drobne sumy z tygodniowych zarobków. Z dziesiątek kół wyłaniały się nowe koła i rosły w setki, tworząc fundusz na działalność misyjną Kościoła i rozkrzewiając wiarę.

Kiedy Paulina miała 23 lata, jej Dzieło, już w pełnym rozkwicie, przeszło pod zarząd Specjalnej Rady i wówczas podjęła inną, duchową formę wspierania Dzieła. Otoczyła je modlitwą różańcową. W ten sposób powstał Żywy Różaniec.

Dziełu modlitewnemu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz generał Zakonu Dominikanów, który w 1836 r. przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do dominikańskiej Rodziny Różańcowej. Papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Objęło ono najpierw Lyon, potem całą Francję, a wreszcie inne kraje. Róże Różańcowe istnieją w parafiach na całym świecie do dziś, obejmując modlitwą miesięczne intencje misyjne, które papież wyznacza na każdy rok.

Tymczasem wobec pogarszającej się sytuacji społecznej we Francji Paulina zaczęła szukać systemu rozwiązania problemu zubożałych rodzin robotniczych. Cały swój majątek zainwestowała w budowę gmachu, który miał być idealnym ośrodkiem przemysłowym, gdzie robotnicy z rodzinami mieli cieszyć się pracą roztropnie kierowaną i sprawiedliwie wynagradzaną. Inwestycja upadła wskutek oszustwa nieuczciwych ludzi. Paulina do końca życia spłacała długi, pogrążona w ubóstwie, chorobie i całkowitym opuszczeniu.

Odeszła do Boga 9 stycznia 1862 roku ze słowami: „Boże mój, wybacz im i obdarz błogosławieństwem, na miarę cierpień, jakie mi zadali”. Założone przez Paulinę Jaricot Dzieło Rozkrzewiania Wiary już po trzech latach liczyło 2 tys. członków. Od 1922 r. ma ono status Dzieł Papieskich; dzisiaj obecne jest w 144 krajach całego świata. Natomiast koła Żywego Różańca po kilku latach działania liczyły ponad milion uczestników. Choć Paulina uważała się tylko „za zapałkę wzniecającą ogień”, to jednak stała się założycielką jednego z największych misyjnych dzieł w Kościele.

 

Ptrzy opracowaniu wykorzystano materiały ze strony www.diecezja.kielce.pl

 

Jest to wspomnienie pierwszego ukazania się Maryi Panny trojgu pastuszkom w Fatimie w Portugali w 1917 roku.

 

Plakat Religijny wzór 076. Matka Boska Fatimska

 

 

Wizjonerami było troje spokrewnionych ze sobą dzieci: Łucja, Franciszek i Hiacynta.

Najmłodsze z nich nie potrafiło zachować sekretu i dlatego podczas kolejnych objawień gromadziły się liczne tłumy, dzieci zaś zostały aresztowane przez władze. Wszystko to nie przeszkodziło Matce Bożej ukazywać się nadal (łącznie sześć razy) i dokonywać cudów.

W czasie ostatniego objawienia, 13 października, Maryja zapowiedziała bliski koniec wojny światowej.

 

Wydarzyło się...

• Trojgu dzieciom z wioski w pobliżu miasta Fátima w Portugalii objawiła się Matka Boża (1917 r.)

• Na Placu Świętego Piotra w Rzymie Mehmet Ali Ağca dokonał nieudanego zamachu na Jana Pawła II (1981 r.)

• Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego obchodzony 11 lutego (1992 r.)

• Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II (2005 r.)

 

Wykorzystano materiały ze strony www. niezbednik.niedziela.pl

 

 

ornament 2019452 1280

Niedziela a szabat

Niedziela wyraźnie różni się od szabatu (…) dla chrześcijan zastępuje szabat z jego przepisem obrzędowym. Niedziela wypełnia duchową prawdę szabatu żydowskiego i zapowiada wieczny odpoczynek człowieka w Bogu. Kult oparty na prawie przygotowywał misterium Chrystusa, a to, co było w nim praktykowane, było w pewnym sensie figurą odnoszącą się do Chrystusa.

Kult niedzielny

Świętowanie niedzieli jest wypełnieniem przepisu moralnego w sposób naturalny wpisanego w serce człowieka, aby "w sposób zewnętrzny oddawać cześć Bogu dla upamiętnienia tego wielkiego, najpowszechniejszego dobrodziejstwa, jakim jest dzieło stworzenia świata". Kult niedzielny wypełnia przepis moralny Starego Przymierza, przejmując jego rytm i ducha przez oddawanie co tydzień czci Stwórcy i Odkupicielowi Jego ludu.

Niedzielna celebracja Eucharystii

Niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła. "Niedziela, w czasie której jest celebrowane Misterium Paschalne, na podstawie tradycji apostolskiej powinna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany". Praktyka zgromadzenia chrześcijańskiego wywodzi się od czasów apostolskich. List do Hebrajczyków przypomina: "Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem" (Hbr 10, 25).

Miejscem, gdzie wszyscy wierni mogą się zgromadzić na niedzielną celebrację Eucharystii jest przede wszystkim parafia. Parafia wprowadza lud chrześcijański do uczestniczenia w życiu liturgicznym i gromadzi go podczas tej celebracji; głosi zbawczą naukę Chrystusa; praktykuje miłość Pana w dobrych i braterskich uczynkach:

 

Najprościej jak tylko można

Szabat jest świętem żydowskim obchodzonym w sobotę na pamiątkę odpoczynku Pana Boga po dziele stworzenia (sobota jest siódmym dniem tygodnia!) oraz na pamiątkę Paschy (słowo Pascha oznacza „przejście”)
– wspomnienia ocalenia Izraelitów z niewoli egipskiej.

Niedziela jest świętem chrześcijańskim na pamiątkę nowego stworzenia
i nowej Paschy (nowego „przejścia”) – Zmartwychwstania Chrystusa (przejścia ze śmierci do nowego życia, stworzenia powtórnego) i obchodzona jest w pierwszym dniu tygodnia.

Niedziela jest dniem, w którym oddajemy Panu kult zewnętrzny. Jest nam dany na modlitwę i odpoczynek, na radość i wesele. Jest najdawniejszym dniem świątecznym nakazanym.
Tradycja zachowuje wspomnienie wciąż aktualnego pouczenia: "Przyjść wcześnie do Kościoła, aby zbliżyć się do Pana i wyznać swoje grzechy, wzbudzić żal w modlitwie... Uczestniczyć w świętej i Boskiej liturgii, zakończyć modlitwę, nigdy nie wychodzić przed rozesłaniem... Często mówiliśmy: ten dzień jest wam dany na modlitwę i odpoczynek. Jest dniem, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy". Nie można „zastąpić” niedzielnej Eucharystii modlitwą prywatną np. w domu czy na łonie natury. Św. Jan Chryzostom pisze: „Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów, zgodność dusz, więź miłości, modlitwy kapłanów”.

Na podstawie KKK 2175-2179 opracowała Gabriela Seifert-Knopik

 

 

 

Uroczystość MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

 

Dzisiaj w naszym kościele filialnym przeżywamy uroczystość odpustową.

 

 

 

 

1

 

 12

 

 

Sumę odpustową za parafian odprawił Ksiądz Jerzy Wybraniec - emeryt.

 

 

 

2

 
   

8a

 

 

Ksiądz Proboszcz również odprawiał w koncelebrze Mszę w drugiej intencji.

 

Nasz parafialny chór,  pod przewodnictwem Pani Joasi  jak zwykle przygotował na tę uroczystość kilka fajnych kawałków...😉

 

 

3

 

 

 4    5

 

 

Podglądnęliśmy u śpiewającej Pani Agnieszki- co tam śpiewali:

6

 

Po Mszy Świętej uczestniczyliśmy w uroczystej procesji

 

 

9  

10

 

Na koniec zaśpiewaliśmy uroczyste TE DEUM, a Ksiądz Jerzy udzielił nam błogosławieństwa.

 

11

 

 

 

Drugą część uroczystości obchodziliśmy w naszych grotowickich domach,

 

 

w których oprócz gości z ukraina

 

były kluski, kotlety i rolady....emotek jeść

 

 

 

 

Świętować, uświęcać, poświęcać? Co to znaczy? Po co i dla kogo ma służyć to świętowanie?

1. Uwielbienie Boga, Jego dzieł stworzenia i Jego zbawczych czynów
Trzecie przykazanie Dekalogu przypomina o świętości szabatu: "Dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku, poświęconym Panu" (Wj 31,15). Pismo święte wspomina przy tym o dziele stworzenia: "W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty" (Wj 20, 11).
Pismo święte objawia ponadto w dniu Pańskim pamiątkę wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej: "Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu" (Pwt 5,15).
Bóg powierzył Izraelowi szabat, by go przestrzegał na znak nierozerwalne-go przymierza. Szabat należy do Pana, jest poświęcony uwielbieniu Boga, Jego dzieł stwo-rzenia i Jego zbawczych czynów na rzecz Izraela.

2. Wzór działania ludzkiego – „odpocząć i wytchnąć”

Działanie Boga jest wzorem działania ludzkiego. Jeśli Bóg "odpoczął i wytchnął" w siódmym dniu (Wj 31,17), człowiek również powinien "zaprzestać pracy" i pozwolić in-nym - zwłaszcza ubogim - "odetchnąć" (Wj 23,12). Szabat nakazuje przerwać codzienne prace i pozwala odpocząć. Jest dniem sprzeciwienia się niewolnictwu pracy i ubóstwieniu pieniądza.

3. Szabat został ustanowiony dla człowieka

Ewangelia przytacza wiele sytuacji, gdy oskarżano Jezusa o naruszenie prawa szabatu. Jednak Jezus nigdy nie narusza świętości tego dnia. Wyjaśnia autorytatywnie jego auten-tyczne znaczenie: "To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu" (Mk 2, 27). Powodowany współczuciem Chrystus uznaje za dozwolone "w szabat uczynić coś dobrego (aniżeli) coś złego... życie ocalić (aniżeli) zabić". Szabat jest dniem Pana... miłosierdzia i czci Boga. "Syn Człowieczy jest panem szabatu" (Mk 2, 28).

4. Dzień Zmartwychwstania: nowe stworzenie

Jezus zmartwychwstał "pierwszego dnia tygodnia" (Mt 28,1; Mk 16, 2; Łk 24,1; J 20, I). Jako "dzień pierwszy" dzień Zmartwychwstania Chrystusa przypomina o pierwszym stworzeniu. Jako "dzień ósmy", który następuje po szabacie, oznacza nowe stworzenie za-początkowane wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Stał się on dla chrześcijan pierw-szym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt, dniem Pańskim (hé Kyriaké heméra, dies dominica), niedzielą.

Wnioski:

1. Święcić dzień święty to wspominać dzieło stworzenia przez Boga i Jego dzieło zbawienia, jakim było przede wszystkim wyzwolenie z niewoli. Jest poświęcony uwielbieniu Boga.

2. Jeżeli Pan Bóg po dziele stworzenia "odpoczął i wytchnął" to człowiek również wezwany jest do odpoczynku.

3. Świętowanie to „korzyść” dla nas, a nie „łaska” okazywana Panu Bogu.

4. Zmartwychwstanie Chrystusa, które następuje po szabacie, oznacza nowe stworzenie. Zmartwychwstanie Jezusa jest początkiem naszego zmartwychwstania, nowego życia.

 

 

Na podstawie KKK 2168-2174 opracowała Gabriela Seifert-Knopik

Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.