Dziś 5 dzień Oktawy Bożego Narodzenia

 

Maryja, Józef i Symeon żyją w granicach Prawa Pańskiego. Realizują to prawo w swoim życiu.

Tak pisze o tym św. Łukasz: Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. Prawo Pańskie przenika ich życie od wewnątrz i naznacza ich życie wiary. Potrzebujemy przekroczyć próg wiary, z wiary zewnętrznej (tradycyjnej) na wiarę wewnętrzną, która będzie przenikała nasze życie. Jaka wiara towarzyszy twojemu życiu? Czy ma wływ na twoje wybory i przemianę?

Łukasz ewangelista ukazuje tajemnicę wiary kapłana Symeona – wiary od wewnątrz. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. Duch Święty sprawił, że Symeon mógł rozpoznać Mesjasza w nowonarodzonym dziecku, podobnym do tysięcy dzieci. Duch Święty sprawia, że możemy żyć wiarą od wewnątrz i możemy rozpoznać Boga żywego przychodzącego przez konkretne wydarzenia i osoby.


Symeon żyje w Starym Przymierzu, ale realizuje je w całej pełni. Łukasz ewangelista nadmienia bowiem: Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Przez swoją wierność ma możliwość przekroczyć próg nowej rzeczywistości zwanej Nowym Przymierzem. Ten dar nasycił całkowicie jego serce: Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Czy wiara wypływająca z twojego wnętrza prowadzi cię tak, jak Symeona?

 

 

 

 

 

 

Rozważania żródło : www.onjest.pl


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.