Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną (formuła katechetyczna)


W Biblii: Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (WJ 20) lub: Nie będziesz miał bo-gów innych oprócz Mnie (Pwt 5).
Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył (Wj 20, 2-5).
Jest... napisane: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" (Mt 4,10).
I. "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i będziesz Mu służył"
2084 Bóg pozwala się poznać, przypominając o swoim wszechmocnym, życzliwym i wy-zwalającym działaniu w historii tego, do kogo się zwraca: "Wywiodłem cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli". Pierwsze słowo wyraża pierwsze przykazanie Prawa: "Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu służył... Nie będziecie oddawali czci bogom obcym" (Pwt 6,13-14). Pierwszym wezwaniem i słusznym żądaniem Boga jest to, by człowiek przyjął Go i adorował.
2086 "Pierwsze z przykazań obejmuje wiarę, nadzieję i miłość. Kto mówi Bogu, mówi w istocie o Kimś wiecznym, niezmiennym, zawsze takim samym, wiernym, doskonale spra-wiedliwym. Wynika stąd, że powinniśmy bezwzględnie przyjmować Jego słowa, całko-wicie Mu wierzyć i ufać.

Wnioski:


1. W pierwszym przykazaniu Pan Bóg pragnie, abyśmy tylko Jego uznawali za Boga, Jemu oddawali pokłon i służyli tylko Jemu.

 

2. Pan Bóg nie pozwala oddawać pokłonu cudzym bogom (czyt. bożkom, „bałwa-nom”), ponieważ tylko jeden jest Stwórca i Wyzwoliciel z „domu niewoli” [czyt. grzechu]. Słusznie jest więc adorowanie Go i oddawanie czci.

 

3. Wiara, nadzieja i miłość są wyznacznikami jak żyjemy pierwszym przykazaniem.

 

 

NIE PRZEZ ZMYSŁY ANI ROZUM ZBLIŻAMY SIĘ DO BOGA, LECZ PRZEZ WIARĘ, NADZIEJĘ
I MIŁOŚĆ.

Każda czynność, najbardziej „święta” i „pobożna”, ale też prosta i zwyczajna może przybliżać nas do Boga, jeśli będzie wynikać z wiary, nadziei i miłości do Niego.

 

 

 

 

Na podstawie KKK 2084-2086 opracowała: Gabriela Seifert-Knopik

 

 

ornament 2019452 1280


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.