Rozpoczęliśmy nowy cykl Liturgiczne ABC Mszy Świętej

 

 

Msza Święta – jest najcenniejszym darem Jezusa Chrystusa, jaki zostawił Kościołowi.
Czy zdajemy sobie sprawę, co podczas jej trwania tak naprawdę się dzieje?

Właśnie po to będziemy prezentować ten cykl wiadomości, aby ci co wierzą i czują potrzebę wierzenia lepiej poznali liturgię Mszy Świętej i pogłębiali w niej swój udział i w rutynowych praktykach odkryli ukryty sens Eucharystii.

Dla tych, co wierzą, ale nie praktykują i spotykają się na Mszy Świętej od przypadku do przypadku niech ten cykl będzie przypomnieniem wiadomości, które zostały gdzieś zakorzenione w okolicach czasu swojej I Komunii Świętej.

Wreszcie, dla tych, co nie wierzą i nie praktykują, niech ten cykl będzie zachętą, która sprawi, że ludzka ciekawość przyprowadzi ich do Boga na Eucharystię.

 

Nie wszystko z ławek da się zobaczyć.
Chcemy pokazać z jakich elementów składa się Msza Święta, chcemy pokazać gesty wykonywane podczas Mszy Świętej, chcemy również opowiedzieć o naczyniach liturgicznych, bieliźnie ołtarzowej, księgach liturgicznych i innych akcesoriach liturgicznych niezbędnych przy odprawianiu Mszy Świętej.
Na zakończeniu cyklu, przedstawimy szaty liturgiczne używane przez Księdza podczas odprawiania Mszy Świętej. Postaramy się namówić Księdza Proboszcza, aby zrobił nam krótką ich prezentację.

Chcielibyście jakieś sprawy w tym zakresie poruszyć albo o jakieś sprawy uzupenić - dajcie znać.

Zatem zapraszamy wszystkich do przeglądania w każdy wtorek (lub środę) naszego cyklu Liturgiczne ABC Mszy Świętej.

 

To zaczynamy

 

Wstęp do EUCHARYSTII

eucharystia

 

Po co w ogóle chodzić na Eucharystię?

Czasami ludzie nie rozumieją po co iść na mszę świętą. A kiedy już pójdą, to czasami się nudzą.

Istnieje12 powodów, dla których warto iść na Mszę Świętą.

Po pierwsze: Zanurzenie w całej Trójcy Świętej
Bóg schodzi na ziemię i oddaje swojego Syna dla naszego zbawienia. Odnawia tajemnicę wcielenia, by być obecnym nawet w najmniejszym okruchu chleba i każdej kropli wina, przemienianych przez Ducha Świętego w Jego Ciało i Krew.

Po drugie: Przyjaźń z Jezusem

Możemy się modlić, czytać Pismo Święte, pomagać innym, ale nic nie zastąpi uczestnictwa w Eucharystii. Ponieważ to tam dotykamy tajemnicy serca Bożego. Tam poznajemy niezmierzoną siłę Jego miłości i miłosierdzia – ponad grzech i śmierć.

Po trzecie: Nowe życie
Eucharystia to przypomnienie zmartwychwstania Jezusa i zapowiedź tego, że my też zmartwychwstaniemy. Dlatego Eucharystia odnawia już teraz w nas życie Boże. Częste uczestnictwo we Mszy Świętej odnawia siły do codziennych zmagań, pokorę, wytrwałość i pokój serca.

Po czwarte: Zjednoczenie z Ciałem Chrystusa

Jezus w Eucharystii wciąż uobecnia swoją mękę, byśmy mogli się z nią zjednoczyć. Nie tylko złączyć z Nim swoje cierpienia, ale całe swoje życie. I przez to otworzyć każdy obszar życia na zbawienie, na Jego błogosławieństwo. Byśmy mogli tworzyć prawdziwą wspólnotę z innymi ludźmi w Kościele.

Powód piąty: Ubogacenie ubogich

Eucharystia pokazuje nam, że tak naprawdę nie posiadamy nic, co mogłoby nas zaprowadzić do Nieba. Mamy Jezusa. Bez Niego nic nie możemy zrobić, ale z Nim wszystko.

Powód szósty: Oczyszczenie z grzechów lekkich

Spowiedź powszechna i przyjęcie Komunii Świętej gładzą grzechy lekkie. W każdej Eucharystii Jezus przychodzi ze swoim miłosierdziem i wciąż na nowo czyni naszą duszę czystą.

Powód siódmy: Ochrona przed grzechem śmiertelnym

Komunia Święta ochrania nas przed popełnieniem grzechu śmiertelnego. Eucharystia czyni nas bardziej wolnymi od pokus, oczyszcza pamięć i wolę ze skłonności do złego. I jednocześnie umacnia w czynieniu dobra. Szatan nie ma wtedy do nas przystępu. Bliskość Jezusa wspomaga nas i pomaga podejmować właściwe decyzje.

Powód ósmy: Duchowe pocieszenie

Eucharystia, to osobiste spotkanie z żywym i prawdziwym Jezusem, tym który mówił: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Jw. Was pokrzepię (Mt 11,28). Nauczyciel nie zmienił zdania. Wciąż tak samo chce nas pocieszyć, podnieść, dodać sił do zmagania się z codziennymi problemami i pomnożyć nadzieję.

Powód dziewiąty: Duchowy pokój

Podczas Synodu poświęconego Eucharystii w 2005 roku biskupi mówili m.in. o tym, jak przyjmowanie Komunii św. przemieniało lud Boży w miejscach, które były wojny, jak skłaniała do poszukiwania pokoju: Dzięki celebracjom eucharystycznym, ludy będące w konflikcie mogły się zebrać wokół słowa Bożego, wysłuchać prorockiego głoszenia pojednania poprzez darmo dane przebaczenie, przyjąć łaskę nawrócenia, która pozwala na komunię tego samego chleba i tego samego kielicha. Eucharystia prawdziwie czyni nas braćmi i siostrami.

Powód dziesiąty: Centrum naszego życia

Święty Augustyn napisał: „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko inne jest na swoim miejscu”. Kiedy nasze życie układamy tak, by wszystko służyło zbawieniu naszemu i naszych bliźnich, wtedy nie musimy bać się o to, gdzie spędzimy życie wieczne. Na Eucharystii dotykamy już teraz tajemnicy Nieba. Dlatego powinna być ona w centrum, byśmy nigdy nie zapomnieli jaki cel ma nasze życie.

Powód jedenasty: Udział w Zbawieniu

Składając na ołtarzu ofiarę ze swojego życia, mamy udział w zasługach Chrystusa, w Jego ofierze. On błaga za nami z takim samym krzykiem i z taką samą mocą, jak błagał na krzyżu za swoich nieprzyjaciół. Jego rany i Jego krew wciąż wołają o miłosierdzie i zbawienie dla ciebie i dla mnie.

Powód dwunasty: Włączenie we wspólnotę świętych

Wszyscy święci i aniołowie łączą się w każdej modlitwie Eucharystycznej, by z nami wołać do Boga w naszych intencjach.

Za tydzień: jak poprawnie przygotować się do Mszy Świętej.

 

 

 

 

Przy opracowaniu wykorzystano materiały ze strony:

www.misyjne.pl

www.deon.pl


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.