Wiara w miłość Boga obejmuje wezwanie i zobowiązanie do odpowiedzi szczerą miłością na miłość Bożą. Pierwsze przykazanie każe nam miłować Boga nade wszystko, a wszystkie stworzenia – dla Niego i ze względu na Niego.
Przeciw miłości Bożej można grzeszyć w różny sposób:


- Obojętność zaniedbuje lub odrzuca miłość Bożą; nie uznaje jej inicjatywy i neguje jej moc.

- Niewdzięczność pomija lub odrzuca uznanie miłości Bożej, jak również odwzajemnienie się miłością na miłość.

- Oziębłość jest zwlekaniem lub niedbałością w odwzajemnieniu się za miłość Bożą; może zakładać odmowę poddania się poruszeniu miłości.

- Znużenie lub lenistwo duchowe posuwa się do odrzucenia radości pochodzącej od Boga i do odrazy wobec dobra Bożego.

- Nienawiść do Boga rodzi się z pychy. Sprzeciwia się ona miłości Boga, zaprzecza Jego dobroci i usiłuje Mu złorzeczyć jako Temu, który potępia grzech i wymierza kary.

 

Wnioski:

Miłość do Pana Boga, a za nią miłość do bliźniego, wymaga z naszej strony pielęgnacji i uważności. Jeżeli tego nie ma, jeżeli na miłość Bożą stajemy się obojętni, nie okazujemy wdzięczności za to, że Bóg nas kocha; kiedy zwlekamy z odpowiedzią miłością na Bożą miłość, ociągamy się z nią, nie czerpiemy z niej radości, to może dojść nawet do odrazy wobec dobra Bożego czy wręcz nienawiści i złorzeczenia Mu.
Jeżeli ogrodnik nie będzie dbał o ogród, o warzywa i kwiaty w nim rosnące, jeżeli zostawi go samemu sobie, to ogród zostanie zarośnięty samowolnie przez chwasty i zielska. Zła nie trzeba siać, samo się sieje, rodzi się z braku i zaniedbania dobra.

 

Pan Bóg przykazał: ”będziesz miłował”. To nie prośba, życzenie, to nakaz, to pierwsze i najważniejsze przykazanie.
W przeciwnym razie, kiedy nie odpowiemy miłością na miłość, to – podobnie jak z ogrodem – przyzwalamy na wyrosnięcie zła.

 

 

Na podstawie KKK 1822-1829 2093 opracowała: Gabriela Seifert-Knopik


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.