Święto Katedry św. Piotra Apostoła, obchodzone dzisiaj 22 lutego, przypomina o tym, że Kościół jest powszechny, czyli katolicki i apostolski, a Rzym jest miejscem, gdzie św. Piotr złożył świadectwo wiary i miłości do Jezusa, oddając za Niego swoje życie.

To święto ma przypominać, że papieże jako biskupi Rzymu przewodzą Kościołowi z ustanowienia Chrystusa, zaś wierni powinni darzyć ich szacunkiem i posłuszeństwem.

W języku greckim pojęcie „kathédra” oraz w łacińskim „cathedra" oznacza dosłownie „krzesło”. Zazwyczaj z tego miejsca biskupi nauczali wiernych, co później stało się przenośnym oznaczeniem władzy biskupiej i papieskiej. Do reformy kalendarza liturgicznego, czyli do 1969 roku, Kościół obchodził dwa święta związane ze Stolicą Piotrową - Katedry św. Piotra w Rzymie (18 I) i Katedry św. Piotra w Antiochii (22 II).

W starożytnym Rzymie darzono szacunkiem drewnianą katedrę, czyli krzesło (stąd wzięła się używana do dzisiaj staropolska nazwa „stolica” na określenie miejsca do siedzenia), na którym miał zasiadać św. Piotr.

Do XVI wieku krzesło to spoczywało w specjalnym baptysterium watykańskim, które w IV wieku zbudował św. Damazy. Wierni przybywający do Rzymu oglądali tę katedrę i odnosili się do niej z czcią, uważając ją za swoistą relikwię.

W XVI wieku rozpoczęto budowę obecnej bazyliki św. Piotra i przeniesiono do niej katedrę, składającą się z kawałków inkrustowanego drewna dębowego, spojonego bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. Umieszczono ją w głównym ołtarzu, w olbrzymiej absydzie bazyliki, w marmurowej oprawie, zaprojektowanej przez Berniniego.

W latach 1656-1665 Bernini zwieńczył katedrę-krzesło tzw. „Glorią”. Jest to monumentalne dzieło architektoniczne, tworząc je, artysta użył całego swego talentu. Drewniana katedra została wkomponowana w nowy tron, wykonany z pozłacanego brązu. Całość otrzymała kształt ambony zwieńczonej tiarą papieską.

Tron z brązu osadzony jest na podstawie, którą unoszą czterej święci doktorzy Kościoła (Ambroży, Augustyn, Atanazy i Jan Chryzostom), co symbolizuje katolickość, czyli powszechność Kościoła. Nad tronem i ołtarzem znajduje się potężny witraż z gołębicą, oznaczający Ducha Świętego.

Papież Paweł VI powołał specjalną komisję archeologiczną, której zadaniem było zbadanie autentyczności katedry. W wyniku ekspertyz stwierdzono, że najprawdopodobniej jest to tron królewski, który papieżowi Janowi VIII ofiarował w roku 875 król francuski Karol Łysy. Niezależnie od wyników badań, katedra rzymska stanowi symbol ciągłości władzy papieskiej i nauczania „ex cathedra”, czyli wypowiadania się Ojca Świętego, głowy Stolicy Apostolskiej, z całą mocą swojego autorytetu.

 

 

Przy opracowaniu tekstu wykorzystano materiały ze strony:

www.franciszkanie.pl

 


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.