Skrócona, katechizmowa wersja pierwszego przykazania brzmi: "Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną!"  Pierwsze przykazanie zabrania zatem oddawania czci innym bogom poza Jedynym Panem, który objawił siebie swojemu ludowi. Zakazuje zabobonu i bezbożności.

 

Nie będziesz miał bogów… - Króluj Nam Chryste

 

 

Zabobon to pewnego rodzaju wynaturzony przerost religijności. Ma miejsce wówczas, gdy przypisuje się magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym.

 

Bałwochwalstwo

Pierwsze przykazanie potępia politeizm. Domaga się od człowieka, by nie wierzył w innych bogów poza Bogiem i nie oddawał czci innym bóstwom poza Jedynym bogiem. (…) Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych bogów czy o demony (na przykład satanizm), o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd. Bałwochwalstwo odrzuca jedyne panowanie Boga; jest nie do pogodzenia z Boską komunią. Bałwochwalstwo jest wypaczeniem wrodzonego zmysłu religijnego człowieka.

 

Wróżbiarstwo i magia

Właściwa postawa chrześcijańska polega na ufnym powierzeniu się Opatrzności w tym, co dotyczy przyszłości, i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawości w tym względzie. Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem - połączonym z miłującą bojaźnią - które należą się jedynie Bogu. Wszystkie praktyki magii lub czarów …. są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić .... Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne.

 

Bezbożność jest wadą sprzeciwiającą się, przez brak, cnocie religijności. Pierwsze przykazanie Boże potępia grzechy bezbożności, do których należą przede wszystkim: kuszenie Boga w słowach i czynach, świętokradztwo i symonia.

 

Kuszenie Boga polega na wystawianiu na próbę - w słowach lub w uczynkach - Jego dobroci i wszechmocy. Zawsze zawiera zwątpienie dotyczące Jego miłości, opatrzności i mocy.

Świętokradztwo polega na profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu. Świętokradztwo jest grzechem ciężkim, zwłaszcza jeżeli jest popełnione przeciw Eucharystii.

Symonia jest określana jako nabywanie lub sprzedawanie rzeczywistości duchowych (zob. Dz 8, 20). Nie można przywłaszczać sobie dóbr duchowych i traktować ich jak właściciel lub pan, ponieważ mają one swoje źródło w Bogu. Można otrzymać je darmowo jedynie od Boga.

 

WNIOSKI:

Oddawanie czci cudzym/innym bogom czy też bożkom przyjmuje nieraz niewinne formy. Może mieć miejsce wówczas gdy następuje przerost pobożności fałszywie rozumianej, pozbawionej rozsądku i opartej na szukaniu „wygodniejszej”, i „pewniejszej” - jak nam się nieraz wydaje - drogi do szczęścia, ale nie opartej na zaufaniu prawdziwemu Bogu, Stwórcy wszechrzeczy.

Bezbożność zaś, czyli brak oddawania czci prawdziwemu Bogu, określa niewłaściwy stosunek do Pana Boga i do rzeczy świętych, częste pomijanie Go. Jest wystawianiem Go na próbę, niegodnym traktowaniem, czy też „kupczeniem” dobrami duchowymi. Nie jesteśmy „zbawicielami” świata i nie do nas, stworzeń, należy „poprawiać” Pana Boga a czasem nawet próbować zajmować Jego miejsce („bo ja wiem lepiej”).

 

 

Na podstawie KKK 2110-2121 opracowała Gabriela Seifert-Knopik

grafika ze strony www.ministranci.pl


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.