Liturgia słowa składa się z trzech czytań biblijnych i psalmu responsoryjnego.

Ciąg tematyczny zastosowano przy drugim czytaniu (z Nowego Testamentu) oraz przy Ewangelii. Czytanie pierwsze (ze Starego Testamentu) jest tak dobrane, by harmonizowało z Ewangelią.

Na dni powszednie przewidziane są dwa czytania.
Lektor udaje się na ambonę i odczytuje pierwsze czytanie, którego wszyscy słuchają, siedząc. Aby zaznaczyć koniec czytania, lektor dodaje:

L. Oto słowo Boże.
Wszyscy odpowiadają:
W. Bogu niech będą dzięki.

Po odczytaniu pierwszego lub drugiego czytania w czasie wypowiadania aklamacji „Oto słowo Boże” nie unosi lekcjonarza i nie ukazuje go wiernym.

Psalmista, czyli kantor, śpiewa lub recytuje psalm, a wszyscy powtarzają refren.
Następnie, jeżeli jest drugie czytanie, lektor odczytuje je z ambony, jak poprzednio. Zaznacza koniec czytania słowami:

L. Oto słowo Boże.
Wszyscy odpowiadają:
W. Bogu niech będą dzięki.

Przed Ewangelią wykonuje się śpiew Alleluja z wersetem (najlepiej, gdy czyni to kantor lub schola poza amboną - jest to radosny okrzyk ludu na przyjęcie słów Ewangelii). Jeśli Msza jest recytowana, Alleluja śpiewa się lub opuszcza, gdyż sama jego natura domaga się śpiewu.
Po odśpiewaniu aklamacji przed Ewangelią „uczestnicy zwracają się w stronę ambony, okazując szczególną cześć dla Ewangelii Chrystusa”.

W tym czasie kapłan, stojąc, nakłada kadzidło, jeżeli się go używa, po czym diakon, który ma głosić Ewangelię, pochylając głowę przed kapłanem, prosi o błogosławieństwo. Następnie diakon lub kapłan udaje się na ambonę. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, towarzyszą mu ministranci z kadzidłem i ze świecami. Na ambonie diakon lub kapłan mówi:

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.

Czytający Ewangelię czyni znak krzyża na księdze. Gdy kapłan czyni znak krzyża na czole, ustach i piersiach, mówiąc: „Słowa Ewangelii według Świętego N." wszyscy zgromadzeni czynią podobnie - wykonują potrójny znak krzyża, a następnie wypowiadają aklamację: „Chwała Tobie, Panie".
Jeżeli używa się kadzidła, diakon lub kapłan najpierw okadza księgę, a następnie głosi Ewangelię.
Po Ewangelii diakon lub kapłan mówi

K. Oto słowo Pańskie.
Wszyscy odpowiadają:
W. Chwała Tobie, Chryste.

Po Ewangelii celebrans w niedzielę i święta nakazane głosi homilię, która jest wyjaśnieniem tekstów biblijnych. „Homilia, będąca częścią liturgii, jest bardzo zalecana: stanowi bowiem pokarm konieczny dla podtrzymania chrześcijańskiego życia”.

Jeżeli jest to przepisane, po homilii składa się wyznanie wiary. W czasie następujących słów:i stał się człowiekiem", wszyscy się pochylają.

Credo zostało sformułowane na soborze w Nicei (325 r.) i ponownie zatwierdzone na soborze w Konstantynopolu (381 r.), stąd jego nazwa: symbol nicejsko-konstantynopolski. Zgodnie z nowym Mszałem rzymskim, „w miejsce symbolu nicejskokonstantynopolitańskiego, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu i w okresie wielkanocnym, można użyć symbolu chrzcielnego Kościoła Rzymskiego zwanego Składem Apostolskim”.

W czasie wyznania wiary wszyscy głęboko pochylają się na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”, względnie: „który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny”. Klęka się zaś na te słowa w uroczystość Zwiastowania i Narodzenia Pańskiego.

Liturgię słowa kończy modlitwa powszechna.

Kapłan kieruje nią z miejsca przewodniczenia lub z ambony. Kapłan wzywa wiernych do modlitwy i odmawia formułę końcową. Intencje modlitwy powszechnej podaje diakon, kantor, lektor lub ktoś inny uprzednio wyznaczony. Wierni wyrażają swoje prośby albo w formie wspólnej inwokacji po intencjach, albo modląc się w milczeniu.

Ze swej natury modlitwa ta należy do ludu, stąd nie powinna być odmawiana przez celebransa. Jest złożona z wezwań, których ma być przynajmniej cztery, a najwyżej sześć. W modlitwie powszechnej należy uwzględnić następujące intencje: za Kościół, za rządzących i o zbawienie całego świata, za doświadczonych trudnościami i za miejscową wspólnotę.


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.