Ateizm

Katechizm zalicza ateizm do „najpoważniejszych spraw doby obecnej". Pojęcie "ateizm" obejmuje bardzo zróżnicowane zjawiska. Często spotykaną postacią ateizmu jest materializm praktyczny, który ogranicza potrzeby i ambicje człowieka do przestrzeni i czasu.

Humanizm ateistyczny błędnie uważa, że człowiek jest "sam sobie celem, sam jedynym sprawcą i demiurgiem swojej własnej historii" . Inna postać współczesnego ateizmu oczekuje wyzwolenia człowieka na drodze wyzwolenia gospodarczego i społecznego, a religia jest tu przeszkodą - jak twierdzi – „gdyż budząc nadzieję człowieka na przyszłe, złudne życie, odstręcza go od budowy państwa ziemskiego".
Ateizm, odrzucając lub negując istnienie Boga, jest grzechem przeciw cnocie religijności. Odpowiedzialność za to przewinienie może znacznie zmniejszyć intencja i okoliczności. W powstawaniu i rozpowszechnianiu się ateizmu "niemały udział mogą mieć wierzący”…, którzy w swoim życiu religijnym, moralnym i społecznym, raczej przesłaniają, aniżeli pokazują prawdziwe oblicze Boga i religii. Często ateizm opiera się na błędnej koncepcji autonomii ludzkiej, która posuwa się aż do odrzucania jakiejkolwiek zależności od Boga.

 

Agnostycyzm

Agnostycyzm przybiera wiele postaci. W niektórych przypadkach agnostyk nie neguje Boga; postuluje natomiast istnienie bytu transcendentnego, który nie może objawić się i o którym nikt nie potrafi nic powiedzieć. W innych przypadkach agnostyk nie wypowiada się na temat istnienia Boga, twierdząc, iż jest ono niemożliwe do udowodnienia, a nawet potwierdzenia czy zanegowania.

Agnostycyzm może niekiedy łączyć się z jakimś poszukiwaniem Boga, lecz może również być obojętnością, ucieczką przed ostatecznymi pytaniami egzystencjalnymi oraz lenistwem sumienia moralnego. Agnostycyzm najczęściej jest równoznaczny z ateizmem praktycznym.

Wnioski:

Ateizm odrzuca istnienie Boga na różnych płaszczyznach myślenia i działania. Pan Bóg nie ist-nieje – tak mówi ateista i tak wierzy, ponieważ nie ma żadnych dowodów na to, ze Bóg nie ist-nieje. Agnostycyzm nie mówi, że Boga nie ma, ale też nie twierdzi, że On jest. Nie szuka dowo-dów na istnienie Boga, ani nie zaprzecza. Najczęściej jednak w praktyce życia nie bierze Pan Boga pod uwagę i żyje jakby Go nie było.

Podsumowanie:

Cnota religijności „narażona” jest na dwie skrajności: na przerost, który objawia się w różnego rodzaju zabobonach, jak i na brak, który jest widoczny w formach bezbożności. Właściwą miara wydaje się być szukanie Boga żywego, prawdziwego, niesprzecznego z ludzkim rozumem (choć na pewno wykraczającego poza jego zasięg), któremu można zaufać i iść z Nim przez życie.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na katechezę dla dorosłych!

Zapraszamy w piątek, po Drodze Krzyżowej.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie KKK 2123-2128 opracowała: Gabriela Seifert-Knopik

 

 

ornament 2019452 1280


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.