Wielki Tydzień

Jest to czas szczególny. ”Wielki”, ponieważ mówi o wielkich wydarzeniach, o największych tajemnicach naszej wiary.
Rozpoczyna się Niedzielą Palmową [pamiętamy: początkiem tygodnia dla chrześcijan jest niedziela!] na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jezus wjeżdża na osiołku, obwołany królem, synem Dawida: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy (Mt 21, 5). Jezus był witany jak król, słano przed Nim płaszcze, ścielono drogę gałązkami (palmowymi), śpiewano „Hosanna Synowi Dawida” (Mt 21, 9). TEGO DNIA ŚWIĘCIMY GAŁAZKI PALMOWE, A PODCZAS MSZY ŚWIETEJ JEST CZYTANY OPIS MĘKI PAŃSKIEJ.

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa są pamiątką pobytu Jezusa w Jerozolimie i nauczania w świątyni. Jezus naucza, zadaje pytania, naraża się arcykapłanom i starszym, którzy nie chcą przyjąć Jego nauki ani faktu, że jest On obiecanym Mesjaszem.

Wielki Czwartek to dzień spożycia przez Jezusa Paschy z uczniami. Ostatnia Wieczerza, podczas której Mistrz umywa apostołom nogi, a potem łamie chleb, który staje się jego ciałem oraz daje do wypicia z kielicha wino, które staje się Jego krwią. „Oto wielka ta-jemnica wiary”, naszej wiary! Jezus chce być z nami aż do skończenia świata…

NA PAMIATKĘ TEGO WYDARZENIA W KOŚCIOŁACH PARAFIALNYCH ODPRAWIANA JEST UROCZYSTA MSZA ŚWIETA WIECZERZY PAŃSKIEJ.
Po spożyciu wieczerzy Jezus z apostołami udaje się do Ogrodu Oliwnego, gdzie modli się przed śmiercią, aby Ojciec „zabrał od Niego ten kielich” [cierpienia]. Potem zostaje aresztowany przez żołnierzy i zaprowadzony do domu Kajfasza. Więziony, wyśmiewany, wyszydzany, bity przez oprawców, szybko i niesprawiedliwie osądzony i skazany.

NAJSWIĘTSZY SAKRAMENT JEST PRZENIESIONY DO TZW. CIEMNICY.

W Wielki Piątek Jezus zostaje zaprowadzony do Poncjusza Piłata namiestnika rzymskiego, który po nacisku tłumu, skazuje Jezusa na ubiczowanie, a następnie na śmierć krzyżową. Jezus niesie na barkach krzyż (belkę), na który zostaje przybity, na którym umiera wybaczając oprawcom, którzy „nie wiedzą co czynią”, przekazuje „w testamencie” swoją Matkę umiłowanemu uczniowi, wreszcie oddaje ducha swojemu Ojcu. Po śmierci Jezusa ciało zostaje pośpiesznie zdjęte i złożone w grobie, którego właścicielem był jego uczeń Józef - „zamożny człowiek z Arymatei” (Mt 27, 57). Jezus był „umęczon, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion”.

TEGO DNIA ODPRAWIANA JEST DROGA KRZYŻOWA ORAZ LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ, A NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT ZOSTAJE PRZENIESIONY GO GROBU PAŃSKIEGO (MONSTRANCJA Z BIAŁYM WELONEM PRZYPOMINA O CAŁUNIE, W KTÓRY OOWINIĘTE ZOSTAŁO CIAŁO JE-ZUSA).

Wielka Sobota to czas „ciszy”. Pozornie nic z Jezusem się nie dzieje. Ale tak naprawdę największe wydarzenia są często niewidoczne dla oczu, dokonują się w ciszy… Ciało Jezusa zostało pochowane w grobie. Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie. Jednak wiemy, że Jego dusza dołączyła do krainy umarłych. Jezus „zstępując do piekieł, wyzwolił dusze sprawiedliwych (…)

Otworzył On bramy nieba sprawiedliwym, którzy Go poprze-dzili” (KKK 631-633.637). JEST TO DZIEŃ ADORACJI PRZY BOŻYM GROBIE.

 

Gabriela Seifert-Knopik


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.