Mini katecheza o wydarzeniach wielkanocnych w pytaniach (dla całej rodziny) – wersja rozszerzona

Zachęcamy całe Rodziny do rozwiązania naszego testu .

Pytania zostały zaczerpnięte z teczki pomocy dla kl. 2 szkoły ponadpodstawowej. Ale wcale nie są takie łatwe.

Będą nagrody za poprawne rozwiązanie !!!

 

Ostatnia Wieczerza

1. Z  okazji jakiego żydowskiego święta Pan Jezus spożywał z  uczniami Ostatnią Wieczerzę?

2. Kogo mieli spotkać w mieście uczniowie, którym Pan Jezus polecił przygotowanie Paschy?

3. W jaki sposób Pan Jezus wyjawił, kto go zdradzi?

4. Podaj imię człowieka, który zdradził Pana Jezusa.

5. W jakim dniu tygodnia Pan Jezus spożywał Ostatnią Wieczerzę?

6. Podaj słowa, które Pan Jezus wypowiadał, trzymając w ręku chleb.

7. Podaj słowa, które Pan Jezus wypowiadał nad kielichem wina.

8. Podaj słowa, którymi Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa.

9. Jakie sakramenty zostały ustanowione podczas Ostatniej Wieczerzy?

10. Podaj nowe przykazanie miłości, jakie przekazał uczniom Pan Jezus.

11. O jakim ptaku mówił Pan Jezus przed męką? Modlitwa w Ogrójcu

12. Jak nazywa się ogród, w którym modlił się Pan Jezus? (podaj dwie nazwy)

13. Na którego z proroków powołał się Pan Jezus, gdy powiedział: „Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada”?

14. Na jaką odległość odszedł Pan Jezus od apostołów w Ogrójcu?

15. Którzy uczniowie byli najbliżej Pan Jezusa podczas Jego modlitwy w ogrodzie Oliwnym?

16. Podaj słowa, którymi Pan Jezus modlił się w Ogrójcu.

17. Kto umacniał Pana Jezusa podczas modlitwy?

18. Który z apostołów zabrał ze sobą do Ogrójca miecz?

19. Co robili apostołowie, gdy Pan Jezus modlił się w Ogrójcu?

20. Dokończ słowa: „Czuwajcie i módlcie się, abyście...”

21. Ile razy Pan Jezus podchodził do apostołów w ogrodzie?

22. Jak uzbrojeni byli ludzie, którzy przyszli pojmać Pana Jezusa?

23. Kto uciekał z ogrodu Getsemani bez ubrania?

24. Ile zapłacono Judaszowi za zdradę Pana Jezusa?

25. Jakim znakiem Judasz zdradził Pana Jezusa?

26. Jak nazwał Pan Jezus Judasza?

27. Który z uczniów wyciągnął miecz?

28. W jaki sposób zraniono sługę arcykapłana?

29. O jaką obronę mógłby prosić Ojca Pan Jezus, gdyby tylko chciał?

Sąd

30. Ile razy zapiał kogut po zaparciu się Piotra?

31. Ile razy Piotr zaparł się Pana Jezusa?

32. Do kogo najpierw zaprowadzono Pana Jezusa?

33. Wytłumacz powiedzenie: „Chodzić od Annasza do Kajfasza”.

34. Podaj imię urzędującego wówczas arcykapłana.

35. Jak nazywało się zgromadzenie, które wraz z arcykapłanem sądziło Pana Jezusa?

36. Przeciw Panu Jezusowi wystąpili fałszywi świadkowie. O co Go oskarżano?

37. Jakie pytanie zadał Panu Jezusowi arcykapłan?

38. W jaki sposób znęcali się nad Panem Jezusem członkowie wysokiej rady?

39. Co zrobił arcykapłan, gdy Pan Jezus potwierdził, że jest Synem Bożym?

40. Pan Jezus powiedział do arcykapłana: „Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich”. Który z proroków miał taką wizję?

41. Kiedy zaprowadzono Pana Jezusa do Piłata? (podaj dzień i porę dnia)

42. Kim był Piłat?

43. Dlaczego Żydzi zaprowadzili Pana Jezusa do Piłata?

44. Czemu Piłat odesłał Pana Jezusa do Heroda?

45. W co kazał ubrać Pana Jezusa Herod?

46. Co zrobił później Judasz ze swoimi pieniędzmi?

47. Co kupiono za pieniądze Judasza?

48. Który prorok powiedział: „Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za Tego, którego oszacowali synowie Izraela. I dali je za Pole Garncarza, jak im Pan rozkazał”?

49. Do czego służyło Pole Garncarza?

50. Jak się inaczej nazywa Pole Garncarza?

51. Jakie pytanie zadał Piłat Panu Jezusowi?

52. Ile uderzeń wyznaczono Panu Jezusowi w ramach biczowania?

53. Co powiedział Piłat na widok Pana Jezusa w koronie cierniowej po ubiczowaniu?

54. Na jaki zwyczaj żydowski związany ze Świętem Paschy powołał się Piłat?

55. Kto wstawił się za Panem Jezusem do Piłata?

56. Kim był Barabasz?

57. Jaki gest uczynił Piłat na znak, że nie znajduje winy w Panu Jezusie?

58. Jakiego koloru był płaszcz, w który żołnierze ubrali Pana Jezusa?

59. Na głowie Pan Jezus miał koronę cierniową. Co Mu żołnierze dali do ręki?

60. W jaki sposób znęcali się nad Panem Jezusem żołnierze?

Droga krzyżowa i śmierć

61. Podaj dwie nazwy wzgórza, na którym został ukrzyżowany Pan Jezus.

62. Co Jezusowi dano do picia przed ukrzyżowaniem?

63. Kto pomagał Panu Jezusowi nieść krzyż?

64. Kto otarł twarz Jezusowi? 65. Dokończ słowa: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną...”

66. Jak brzmiał napis umieszczony na krzyżu Pana Jezusa?

67. W jakich językach podany był napis na krzyżu Pana Jezusa?

68. Dlaczego mówimy o Dobrym Łotrze?

69. Ile godzin Pan Jezus cierpiał na krzyżu?

70. O której godzinie Pan Jezus skonał?

71. Wyjaśnij słowa proroka Izajasza: „Zaliczony został do złoczyńców”.

72. Jakie słowa Pan Jezus wypowiadał na krzyżu?

73. Jakie znaki towarzyszyły śmierci Pana Jezusa?

74. Wyjaśnij proroctwo z psalmu: „Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię”. 75. Setnik wyznał po śmierci Pana Jezusa: „Prawdziwie, Ten był...”

76. Wymień imiona kobiet, które stały pod krzyżem.

77. Który z apostołów stał pod krzyżem Pana Jezusa?

78. Wyjaśnij proroctwo: „Kości Jego nie będą łamane”.

79. Co to są golenie?

80. Wyjaśnij proroctwo Zachariasza: „Będą patrzeć na tego, którego przebili”.

81. Kto poprosił Piłata o ciało Pana Jezusa po Jego śmierci?

82. W czyim grobie złożono ciało Pana Jezusa?

83. Jak nazywa się tkanina, w którą zawinięto ciało Pana Jezusa?

84. Dlaczego arcykapłan poprosił Piłata o postawienie straży przy grobie Pana Jezusa?

Zmartwychwstanie

85. Kto oglądał zmartwychwstanie Pana Jezusa?

86. Kto udał się w niedzielę do grobu Pana Jezusa?

87. O jakiej porze dnia udały się kobiety do grobu Pana Jezusa?

88. Co niosły ze sobą kobiety idące w niedzielę do grobu Pana Jezusa?

89. Kogo spotkały kobiety przy grobie Jezusa?

90. Gdzie mieli spotkać Zmartwychwstałego apostołowie?

91. Zmartwychwstały Pan Jezus przyłączył się do dwóch uczniów, będących w drodze. Dokąd oni szli?

92. W jakich okolicznościach rozpoznali Pana Jezusa uczniowie w Emaus?

93. Kto otworzył Panu Jezusowi drzwi do Wieczernika w niedzielę po zmartwychwstaniu?

94. Podaj pierwsze słowa, które wypowiedział Pan Jezus do apostołów w Wieczerniku po swoim zmartwychwstaniu.

95. Co Pan Jezus spożywał z uczniami w Wieczerniku po zmartwychwstaniu?

96. Co chciał zrobić św. Tomasz, aby mieć pewność, że Pan Jezus naprawdę zmartwychwstał?

97. Jakimi słowami św. Tomasz wyznał swą wiarę w Zmartwychwstałego?

98. Dokończ słowa: „Uwierzyłeś dlatego, bo Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy...”

99. Jak długo Pan Jezus ukazywał się apostołom po swoim zmartwychwstaniu?

 

Odpowiedzi prosimy kierować w formie papierowej (do księdza Proboszcza) lub elektronicznej - na stronę Parafii do 24 kwietnia br.  Sprawdźmy swoją wiedzę, poszukajmy informacji!

Odpowiedzi ukażą się na stronie parafialnej i w gazetce za dwa lub trzy tygodnie. 

 

Szukajcie, a znajdziecie😉

 

ornament 2019452 1280


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.