Niedziela a szabat

Niedziela wyraźnie różni się od szabatu (…) dla chrześcijan zastępuje szabat z jego przepisem obrzędowym. Niedziela wypełnia duchową prawdę szabatu żydowskiego i zapowiada wieczny odpoczynek człowieka w Bogu. Kult oparty na prawie przygotowywał misterium Chrystusa, a to, co było w nim praktykowane, było w pewnym sensie figurą odnoszącą się do Chrystusa.

Kult niedzielny

Świętowanie niedzieli jest wypełnieniem przepisu moralnego w sposób naturalny wpisanego w serce człowieka, aby "w sposób zewnętrzny oddawać cześć Bogu dla upamiętnienia tego wielkiego, najpowszechniejszego dobrodziejstwa, jakim jest dzieło stworzenia świata". Kult niedzielny wypełnia przepis moralny Starego Przymierza, przejmując jego rytm i ducha przez oddawanie co tydzień czci Stwórcy i Odkupicielowi Jego ludu.

Niedzielna celebracja Eucharystii

Niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła. "Niedziela, w czasie której jest celebrowane Misterium Paschalne, na podstawie tradycji apostolskiej powinna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany". Praktyka zgromadzenia chrześcijańskiego wywodzi się od czasów apostolskich. List do Hebrajczyków przypomina: "Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem" (Hbr 10, 25).

Miejscem, gdzie wszyscy wierni mogą się zgromadzić na niedzielną celebrację Eucharystii jest przede wszystkim parafia. Parafia wprowadza lud chrześcijański do uczestniczenia w życiu liturgicznym i gromadzi go podczas tej celebracji; głosi zbawczą naukę Chrystusa; praktykuje miłość Pana w dobrych i braterskich uczynkach:

 

Najprościej jak tylko można

Szabat jest świętem żydowskim obchodzonym w sobotę na pamiątkę odpoczynku Pana Boga po dziele stworzenia (sobota jest siódmym dniem tygodnia!) oraz na pamiątkę Paschy (słowo Pascha oznacza „przejście”)
– wspomnienia ocalenia Izraelitów z niewoli egipskiej.

Niedziela jest świętem chrześcijańskim na pamiątkę nowego stworzenia
i nowej Paschy (nowego „przejścia”) – Zmartwychwstania Chrystusa (przejścia ze śmierci do nowego życia, stworzenia powtórnego) i obchodzona jest w pierwszym dniu tygodnia.

Niedziela jest dniem, w którym oddajemy Panu kult zewnętrzny. Jest nam dany na modlitwę i odpoczynek, na radość i wesele. Jest najdawniejszym dniem świątecznym nakazanym.
Tradycja zachowuje wspomnienie wciąż aktualnego pouczenia: "Przyjść wcześnie do Kościoła, aby zbliżyć się do Pana i wyznać swoje grzechy, wzbudzić żal w modlitwie... Uczestniczyć w świętej i Boskiej liturgii, zakończyć modlitwę, nigdy nie wychodzić przed rozesłaniem... Często mówiliśmy: ten dzień jest wam dany na modlitwę i odpoczynek. Jest dniem, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy". Nie można „zastąpić” niedzielnej Eucharystii modlitwą prywatną np. w domu czy na łonie natury. Św. Jan Chryzostom pisze: „Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów, zgodność dusz, więź miłości, modlitwy kapłanów”.

Na podstawie KKK 2175-2179 opracowała Gabriela Seifert-Knopik

 

 


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.