W Ewangelii dzisiejszej niedzieli zawarty jest znany nam fragment o kobiecie cudzołożnej.

 

Dar Bożego przebaczenia, którego doświadczamy, musi mieć także przełożenie na nasze postrzeganie innych – również grzeszników. Zwykle oskarżycielami są ci, którzy chcą własne przewinienia zakryć cudzymi grzechami. Mówi o tym i teologia życia wewnętrznego, i psychologia. Gdy chcesz oskarżać drugiego, wytykać mu błędy – spójrz najpierw na siebie. Zobacz belkę we własnym oku, by potem usunąć drzazgę z oka swego brata. Łatwo oskarżyć cudzołożnicę, by siebie wybielić albo oddalić podejrzenia pod swoim adresem. Jezus zaczął pisać palcem po ziemi. Raz już Bóg pisał palcem – pisał dziesięcioro przykazań. To wystarczyło, by wszyscy – od najstarszych po najmłodszych – zrozumieli, że i oni nie są bez grzechu.

Pamiętajmy w czasie naszego wielkopostnego przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, że otrzymując dar pojednania, dar pokoju, mamy go przekazać także naszym winowajcom bądź tym, których uważamy za grzeszników – dajmy im szansę na doświadczenie Bożego miłosierdzia.

 

 

 

Przy opracowaniu tekstu wykorzystano materiały ze strony:

www.niedziela.pl

www.e-wiara.pl

ornament 2019452 1280

 

 

Drugie przykazanie zwraca uwagę na przysięganie i składanie uroczystych przyrzeczeń, podczas których wzywa się na świadka Boga. Katechizm Kościoła Katolickiego podaje następujące wykroczenia z tym związane:

 

1. Krzywoprzysięstwo

Drugie przykazanie zakazuje krzywoprzysięstwa. Przysięgać lub uroczyście przyrzekać oznacza wzywać Boga na świadka tego, co się twierdzi. Przysięga, jeżeli jest wiarygodna i prawomocna, ukazuje odniesienie słowa ludzkiego do prawdy Bożej. Krzywoprzysięstwo wzywa Boga, by był świadkiem kłamstwa.

 

Urzędnicy Lub Przedsiębiorcy Składają Krzywoprzysięstwo, Dorośli Składają Fałszywą Przysięgę Premium Wektorów

 

2. Wiarołomstwo

Wiarołomcą jest ten, kto pod przysięgą składa obietnicę, której nie ma zamiaru dotrzymać, lub ten, kto złożywszy pod przysięgą obietnicę, nie dotrzymuje słowa. Wiarołomstwo jest poważnym brakiem szacunku względem Pana wszelkiego słowa. Zobowiązanie się pod przysięgą do dokonania złego czynu sprzeciwia się świętości imienia Bożego.

Kiedy przysięgać w imię Boże a kiedy nie?

Jezus przypomniał drugie przykazanie w Kazaniu na Górze: "Słyszeliście... że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie... Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi" (Mt 5, 33-34. 37). Jezus uczy, że każda przysięga zawiera odniesienie do Boga i że obecność Boga oraz Jego prawdy powinna być czczona w każdym słowie. Powściągliwość w powoływaniu się na Boga w mowie jest znakiem wielkiego szacunku dla Jego obecności, zaświadczanej lub podważanej w każdym naszym stwierdzeniu.

Powołując się na św. Pawła, tradycja Kościoła przejęła rozumienie słów Jezusa jako nie sprzeciwiających się przysiędze, jeśli składa się ją z ważnego i słusznego powodu (np. w sądzie). "Przysięga, to jest wezwanie imienia Bożego na świadka prawdy, może być składana tylko zgodnie z prawdą, rozwagą i sprawiedliwością" .

Świętość imienia Bożego wymaga, by nie używać go do błahych spraw i nie składać przysięgi w sytuacjach, w których mogłoby to być interpretowane jako aprobowanie władzy, która by się tego niesłusznie domagała. Można odmówić złożenia przysięgi, jeżeli domaga się jej nielegalna władza świecka. Należy odmówić, gdy żąda się jej w celach przeciwnych godności osób lub komunii Kościoła.

Do zdrad najczęściej dochodzi podczas wakacji.

 

WNIOSKI:

Moja mowa ma być: „Tak, tak; nie, nie”. To znaczy mam brać odpowiedzialność za wypowiadane słowa. Powołanie się na Boga jako świadka mojej przysięgi i moich przyrzeczeń musi być dokonane z wielką rozwagą, zgodnie z prawdą i w bardzo ważnej sprawie. Święty Ignacy Loyola pisze: "Nie przysięgaj ani na Stwórcę, ani na stworzenie, chyba tylko w wypadku prawdy, konieczności i z uszanowaniem".

 

 

Na podstawie KKK 2150-2155.2164 opracowała: Gabriela Seifert-Knopik 

rysunek:www. pl.freepik.com

             www.wysokieobcasy.pl

 

 

ornament 2019452 1280

 

 

 

Dzisiaj w poniedziałek rozpocznie się  faza parafialna synodu. Jej celem będą konsultacje, dzięki którym, w procesie synodalnym zostanie wysłuchany głos wszystkich ochrzczonych, którzy zechcą go wyrazić na temat Kościoła i oczekiwanych zmian w jego funkcjonowaniu.

Synodem (gr. synodos oznacza „wspólną drogę, wspólne maszerowanie”) nazywa się w Kościele katolickim  każde zgromadzenie duchownych (w naszym przypadku na poziomie Diecezji), którego zadaniem jest omówienie działalności Kościoła.

W tym procesie synodalnym, szczególnie cenna będzie obecność tych osób, którym z jakiś względów nie po drodze z Bogiem, czy Kościołem.

 

Dzisiaj, po Mszy Świętej wieczornej w salce odbędzie się spotkanie synodalne

 

Cenna będzie obecność również tych osób, które posiadając jakieś przeszkody i nie są wstanie w pełni  odnaleźć swojego miejsca we wspólnocie Kościoła.

Czekamy również na wszystkich tych, którzy w sklepie, w pracy, w autobusie źle mówią o  KOŚCIELE, czy narzekają na księży.

Każdy z Was będzie mógł wysłuchać i zabrać głos. Może będzie to ten głos, który dokona właściwych zmian.

Nadszedł bowiem „czas na szerszy udział Ludu Bożego w procesie decyzyjnym, który dotyczy całego Kościoła i wszystkich w Kościele”

Tak więc podkreślamy, jeżeli ktoś  narzeka na Kościół, na księży, jest mu źle w Kościele, widziałby w tym zakresie zmiany - to niech się przygotowuje, będzie się mógł posłuchać i zabrać głos w tej sprawie.

Czekamy na Was, dzisiaj w poniedziałek, po wieczornej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym.

ZAPRASZAMY

 

 

ornament 2019452 1280

 

 

 

 

1. Daj mi część majątku, która mi się należy

Takie żądanie przedstawił pewnego dnia młodszy syn. Faktycznie nic mu się nie należało, absolutnie nic!

Na Bliskim Wschodzie istniała niepodważalna zasada, że dopóki ojciec nie umarł, syn nie miał prawa zabrać majątku, a tym bardziej oderwać go od rodziny.

Gdy straciwszy wszystko, doszedł do takiego poniżenia, że gotowy był jeść to samo, co świnie, zapragnął powrócić do domu. Wydaje się, że nie tęsknił za ojcem ani za bratem. Tęsknił za pełnym żołądkiem!

W drodze układa sobie „przemówienie”. Widać, że nie zna ojca i nie ufa mu. W ogóle nie bierze pod uwagę, że ojciec może mu przebaczyć.

 

2. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników

Tymczasem ojciec nawet nie dał dokończyć tak skrzętnie przygotowywanej mowy. Przywitał go po królewsku!

Bóg nie dlatego przebacza, że na to zasługujemy, ale dlatego, że nas kocha.

 

3. Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy

Młodszy syn miał dużo szczęścia, że na drodze nie spotkał najpierw swego starszego brata. Ten starszy również jest zagubiony, też oddzielił się od ojca.

Gdy dowiedział się, że muzyka i tańce są na cześć powrotu jego brata, zawrzało w nim.

Stanął jak wryty przed „drzwiami przebaczenia”, nie potrafiąc ich otworzyć.

Czy dał się przekonać, czy wszedł z ojcem do domu, czy usiadł do stołu?

Nie uwierzyć w przebaczenie, w darmową miłość Ojca - to największe cierpienie, jakie może się nam przytrafić.

Nie żyjmy w takim cierpieniu!

 

Przy opracowaniu tekstu wykorzystano materiały ze strony:

www.niedziela.pl

www.niedowiarstwomoje.pl

 

 

 

ornament 2019452 1280

 

Jest to już trzeci dzień naszych Rekolekcji Wielkopostnych

o godzinie 8:00 zapraszamy na na Mszę świętą rekolekcyjną w kościele parafialnym

a, o godzinie 17:00 na Mszę świętą rekolekcyjną w kościele w Grotowicach.

po Mszach nauki rekolekcyjne

 

 

ornament 2019452 1280

 

Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.