Księga Wyjścia podaje nam pełną wersję pierwszego przykazania:Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym” (20,1-17).

 

Nakaz Boży zabraniał człowiekowi wykonywania jakichkolwiek wizerunków Boga. Księga Powtórzonego Prawa wyjaśnia: "Skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie - abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej..." (Pwt 4,15-16). Izraelowi objawił się absolutnie transcendentny Bóg. "On jest wszystkim!", lecz jednocześnie "jest On... większy niż wszystkie Jego dzieła"
(Syr 43, 27-28). 

Jednak już w Starym Testamencie Bóg polecił lub pozwolił wykonywać znaki, które w sposób symboliczny miały prowadzić do zbawienia przez Słowo Wcielone, jak wąż miedziany, arka Przymierza i cherubiny. Opierając się na misterium Słowa Wcielonego, siódmy sobór powszechny w Nicei (787 r.) uzasadnił - w kontrowersji z obrazoburcami - kult obrazów przedstawiających Chrystusa, jak również Matkę Bożą, aniołów i świętych. Syn Boży, przyjmując ciało, zapoczątkował nową "ekonomię" obrazów.

Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Istotnie "cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru" i "kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia".

Cześć oddawana świętym obrazom jest "pełną szacunku czcią", nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu.Obrazom nie oddaje się czci religijnej ze względu na nie same jako na rzeczy, ale dlatego, że prowadzą nas ku Bogu, który stał się człowiekiem. A zatem cześć obrazów jako obrazów nie zatrzymuje się na nich, ale zmierza ku temu, kogo przedstawiają.

WARTO WIEDZIEĆ, WARTO MÓWIĆ:

1.  Obraz, figura, rzeźba, podobnie jak zdjęcie przypomina nam o osobie, którą przedstawia. I dlatego wpatrując się w nie mamy na myśli papieru, ale osobę, którą ono przedstawia. Obraz, rzeźba, figura, krzyż i inne wizerunki przedstawiające Jezusa lub świętych wskazują na te postacie. To Im oddajemy kult, wizerunki te tylko przypominają nam o Nich.

2. Warto już najmłodszym dzieciom mówić, wskazując np. na obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem: To jest obraz, który przedstawia nam, że Maryja była Matką Jezusa i opiekowała się Nim, gdy był mały, zamiast: To jest Matka Boża z Dzieciątkiem. Wskazując na wizerunek krzyża zamiast mówić: To jest Bozia, lepiej powiedzieć: Ten krzyż przypomina nam, że Pan Jezus umarł na krzyżu. Pan Bóg żywy jest obecny np. w Tabernakulum, ale nie na krzyżu czy w obrazie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub porozmawiać na ten temat przyjdź na katechezę dla dorosłych!

 

 

 

 

Na podstawie KKK 2129-2132 opracowała Gabriela Seifert-Knopik

 

 

 

ornament 2019452 1280

 

Z dzisiejszej Ewangelii

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim.

Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

 

przemienienie

 

Przemienienie na górze Tabor przygotowało Apostołów na mękę Chrystusa. Mam nadzieję, że i każdemu z nas Bóg da moment doświadczenia swej obecności, że przeżyliśmy już albo przeżyjemy moment Jego objawienia, że krzykniemy: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy!”. Pamiętajmy, że to tylko moment przygotowania, motywacja do niezachwiania się w drodze na ukrzyżowanie. Niech czas Wielkiego Postu będzie czasem doświadczenia Boga i odważnego pójścia z Nim przed Sanhedryn, Wysoką Radę, namiestnika i w końcu na drogę krzyżową.

Św. Jan Paweł II, gdy ogłaszał pięć nowych tajemnic Różańca, napisał, że Przemienienie, które według tradycji miało miejsce na górze Tabor, jest w pełnym tego słowa znaczeniu tajemnicą światła. „Chwała Bóstwa rozświetla oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go wobec porwanych zachwytem Apostołów, wzywa ich, aby Go słuchali, i przygotowuje do przeżycia z Nim bolesnego momentu męki, aby doszli z Nim do radości zmartwychwstania i do życia przemienionego przez Ducha Świętego” – wyjaśnił.

 

 

Przy opracowaniu wykorzystano materiały ze strony:

www.niedziela.pl

 

 

 

Biskup Opolski Andrzej Czaja wydał dekret, w którym zaktualizował zasady obowiązujące duchownych i świeckich.

W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcanie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego od dnia dzisiejszego do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje:

- Obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie przebywania w obiektach kultu religijnego. Zwolnieni są główni celebransi i osoby zwolnione na mocy innych przepisów;

- W czasie rozdzielania Komunii świętej komunikujący mają mieć zasłonięte usta i nos;

- Wiernym zezwala się na przyjmowanie Komunii świętej zarówno do usta, jak i na rękę;

- Osoby przyjmujące interesantów w kancelariach parafialnych mają mieć zasłonięte usta i nos;

- Duchowni z pozytywnym wynikiem testu na Covid-19 powinni niezwłocznie zgłosić ten fakt w Kurii Diecezjalnej.

 

 

Jednocześnie zostały odwołane wszelkie wcześniejsze zarządzenia biskupa dotyczące występowania SARS-CoV-2.

 

ornament 2019452 1280

Po liturgii słowa rozpoczyna się śpiew na przygotowanie darów. W tym czasie ministranci umieszczają na ołtarzu korporał (palkę), puryfikaterz, kielich i mszał.
Wypada, aby wierni zaznaczyli swój udział w ofierze, przynosząc albo chleb, i wino potrzebne do sprawowania Eucharystii, albo inne dary przeznaczone na potrzeby Kościoła i ubogich.

 

kielich

 

 

 

 

Kapłan miesza wino z wodą. Według Apokalipsy oznacza to zjednoczenie Chrystusa z wiernymi. Podkreśla to także zjednoczenie boskiej i ludzkiej natury w Chrystusie albo też krew i wodę wypływające z Jego przebitego boku. Następnie kapłan okadza ołtarz i dary, okadza się celebransa i lud oraz kapłan obmywa ręce na znak pragnienia wewnętrznego oczyszczenia.

Kapłan, stojąc przy ołtarzu, bierze patenę z chlebem, unosi ją nieco nad ołtarzem i wypowiada słowa modlitwy. Podobnie czyni w przypadku wina. Jeżeli nie wykonuje się śpiewu, kapłan może odmówić te słowa głośno; wtedy wszyscy odpowiadają:

W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, kapłan okadza dary i ołtarz, po czym diakon lub ministrant może okadzić kapłana i lud. Następnie kapłan, stojąc z boku ołtarza, myje ręce.

Stojąc przed środkiem ołtarza, kapłan, zwrócony do ludu, rozkłada i składa ręce, mówiąc:

K. Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.

Wszyscy odpowiadają:

W. Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

 

Mszał

Mszał

 

 

Następnie kapłan z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę nad darami. Po jej ukończeniu wszyscy odpowiadają:

W. Amen.

W modlitwie eucharystycznej liturgia Eucharystii osiąga swój szczyt. Jest kulminacyjną i centralną częścią całej akcji liturgicznej. Dialog przed prefacją rozpoczyna modlitwę i zwraca uwagę na obecność Pana, a także włącza całe zgromadzenie w modlitwę.

 

 

 

 

 Przy opracowaniu wykorzystano materiały z książki Powróćmy na Eucharystię ks. Leszka Smolińskiego: 

 

 

ornament 2019452 1280

 

piosenkarz i spiewak ruchomy obrazek 0034

 

Dzień Kobiet, Dzień Kobiet niech każdy sie dowie że dzisiaj święto.....

 

 

 

 

 

 

Nasza Piękniejsza część parafii ma swoje święto

 

Wszystkim naszym Paniom

składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, pokoju, radości,

cierpliwości w tych trudnych czasach.

Niech Boża Opatrzność Was prowadziniech Matka Boża się Wami opiekuje,

a Duch Święty niech Wam udzieli swoich darów.

 

bukiet r

 

Szczególne życzenia kierujemy do Pań, które tak często przechodzą swoją metamorfozę piękna,

że nie sposób za nimi nadążyć....😉

 

 

 Życzenia składają Ksiądz Proboszcz,

męska część Rady Parafialnej

i Administrator strony.

 

 

 

 ChomikImageaspx

 

Wszystkie nasze Panie zapraszamy dzisiaj na godzinę 18:00 na Mszę św., która będzie odprawiona w Waszej intencji.

ornament 2019452 1280

Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.