Dziś 5 dzień Oktawy Bożego Narodzenia

 

Maryja, Józef i Symeon żyją w granicach Prawa Pańskiego. Realizują to prawo w swoim życiu.

Tak pisze o tym św. Łukasz: Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. Prawo Pańskie przenika ich życie od wewnątrz i naznacza ich życie wiary. Potrzebujemy przekroczyć próg wiary, z wiary zewnętrznej (tradycyjnej) na wiarę wewnętrzną, która będzie przenikała nasze życie. Jaka wiara towarzyszy twojemu życiu? Czy ma wływ na twoje wybory i przemianę?

Łukasz ewangelista ukazuje tajemnicę wiary kapłana Symeona – wiary od wewnątrz. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. Duch Święty sprawił, że Symeon mógł rozpoznać Mesjasza w nowonarodzonym dziecku, podobnym do tysięcy dzieci. Duch Święty sprawia, że możemy żyć wiarą od wewnątrz i możemy rozpoznać Boga żywego przychodzącego przez konkretne wydarzenia i osoby.


Symeon żyje w Starym Przymierzu, ale realizuje je w całej pełni. Łukasz ewangelista nadmienia bowiem: Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Przez swoją wierność ma możliwość przekroczyć próg nowej rzeczywistości zwanej Nowym Przymierzem. Ten dar nasycił całkowicie jego serce: Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Czy wiara wypływająca z twojego wnętrza prowadzi cię tak, jak Symeona?

 

 

 

 

 

 

Rozważania żródło : www.onjest.pl

Swito Modziankw

 

 

Dzisiaj obchodzimy Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda, Dzieci, choć jeszcze nieświadome, oddały życie za Chrystusa. Tradycja podkreśla, że otrzymały one chrzest krwi i nazywa je "pierwocinami Kościoła".

Kult Młodzianków rozpoczął się już w II wieku.
Zapis o męczeństwie dzieci betlejemskich znajduje się w Ewangelii św. Mateusza. Kiedy król Herod dowiedział się od Mędrców ze Wschodu, że narodził się przepowiadany przez proroków król żydowski, przeraził się, że straci władzę, dlatego postanowił zabić nowo narodzonego Mesjasza.

O męczeństwie świętych Młodzianków pisał już w II w. św. Ireneusz, a w wieku III św. Cyprian. W V stuleciu ich kult był już bardzo rozpowszechniony. Św. Augustyn pisał o nich: "Niemowlęta, które bezbożność Heroda oderwała od piersi matek, słusznie zostały nazwane męczeńskimi kwiatami. Są to pierwsze pąki Kościoła, rozwinięte wśród niewiary, zaś przedwcześnie zważone mroźną zawiścią prześladowania".

 

 

 

 

 

 

wykorzystano materiały ze strony www.gosc.pl

Dzisiaj obchodzimy Święto św. Jana Ewangelisty

Co wiemy o świętym Janie ?
Św. Jan Ewangelista nazywany jest również Janem Apostołem lub Janem Teologiem był jednym z dwunastu apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa. Autor Ewangelii i Apokalipsy. Jest świętym wymienianym w czasie Modlitwy Eucharystycznej.

 Sw Jan Apostol J Leonardo fot WikimediaCommons

 

 

Był synem Zebedeusza i Salome. Jego brat Jakub Starszy również był apostołem. Urodzili się i dorastali w Galilei w Betsaidzie. Obaj byli rybakami.

Został powołany przez Jezusa razem z bratem. Łowili wtedy ryby w Jeziorze Galilejskim. Zanim dołączył do grona uczniów Jezusa, pilnie śledził działalność św. Jana Chrzciciela. Był najmłodszy spośród dwunastu apostołów.
Św. Jan był świadkiem przemienienia na Górze Tabor, był również obecny w Ogrodzie Getsemani. Ze św. Piotrem odpowiadał również za przygotowanie Ostatniej Wieczerzy. Razem odwiedzili też grób Jezusa po jego zmartwychwstaniu.

Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, Jan przez długi czas przebywał w Jerozolimie, następnie wyruszył do Samarii i Efezu. Na wyraźną prośbę Jezusa Jan opiekował się Maryją,

Święty jest patronem Azji Mniejszej oraz Albanii. Wspiera również aptekarzy, bednarzy oraz wszystkich wykonujących zawody związane z pisaniem. Modlą się do niego ślusarze, teologowie, wioślarze, wdowy i dziewice.
Ikonografia najczęściej przedstawia św. Jana Apostoła jako Ewangelistę z symbolem orła.

Każdego roku w liturgiczne wspomnienie św. Jana Apostoła, praktykowany jest zwyczaj błogosławieństwa wina. W tym dniu każdy wierny, który przyniesie do kościoła wino, może je poświęcić. Pobłogosławiony trunek ma zachować ludzi od pragnienia, zachować zdrowie i chronić przed zatruciami.

 

 

Źródło: www.zyciorysy.pl/biografia/sw-jan-ewangelista/
misericors.org

 

 

Za nami pierwszy dzień świętowania. Obecnie Mamy bardzo trudną sytuację w Polsce. Pandemia zbiera śmiertelne żniwo. Wiele osób w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Osoby te każdego dnia walczą o życie. Czasami nie mają siły trzymać telefonu, aby porozmawiać z bliskimi, pożegnać się z nimi przed śmiercią. Wykorzystajmy ten świąteczny czas, zadzwońmy do rodziny i powiedzmy najbliższym, że są dla nas naprawdę ważni. I nie chodzi tylko o słowa wypowiedziane przy stole świątecznym, ale także o te, wypowiedziane przez telefon czy za pomocą internetu

 

Sw Rodzina

 

Gdy coś toczy się nie po naszej myśli, czujemy, że nasze plany zostają pokrzyżowane. A jednak tylko w życiu Świętej Rodziny te słowa wypełniły się w sposób dosłowny. Kiedy patrzymy na nich, mamy szansę zmienić też moje spojrzenie: na krzyż oraz wszystko co u-krzyżowane i po-krzyżowane.

Pojawiły się nowe zakładki na parafialnej stronie.  Od teraz wszystkie ogłoszenia, intencje, aktualności bądą zamieszczane w zakładkach. Zachęcamy do przeglądania tych zakładek. Szczególnie w okresie Bożego Narodzenia polecamy zakładkę "Byliśmy tam..." i "Kolęda 2022".

🙏🙋

 

Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.