Czym są Spotkania Małżeńskie?
Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, który z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś ? w przypadku nieporozumień - pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami. Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są dwudniowe wyjazdy (weekend) mające charakter rekolekcji zamkniętych. Ich przebieg jest całkowicie odmienny od innych typów rekolekcji. Są prowadzone przez trzy pary małżeńskie i kapłana, którzy ukazują uczestnikom tematy do dialogu prowadzonego tylko we dwoje. Siła oddziaływania Spotkań Małżeńskich polega na tym, że małżeństwo może podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Małżeństwo wyjeżdżające z weekendu jest też na ogół zdolne do rozwiązywania konfliktów. Program jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości.
Dla kogo są przeznaczone.
Na Spotkania Małżeńskie przyjeżdżają ludzie w różnym wieku, o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków ich wspólne życie nieustannie się rozwijało. Nie stawiamy uczestnikom barier formalnych. Na weekend mogą przyjeżdżać zarówno tzw. "dobre małżeństwa" jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, często będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie. W weekendzie uczestniczyło też wiele par małżeńskich, które miały zamiar ponownie się połączyć po separacji. Zapraszamy więc każde małżeństwo, które pragnie, by uszczęśliwić swój związek.
Także dla małżeństw w kryzysie.
Konflikty i kryzysy w małżeństwie są niestety zjawiskiem zupełnie normalnym. Mąż i żona są dwiema różnymi osobami, mającymi różne cechy osobowości; osobami, które wychowały się w dwóch różnych środowiskach rodzinnych, były poddane różnym wpływom środowiska szkolnego, towarzyskiego, zawodowego. Dlatego, nawet przy najlepszej woli może wystąpić wzajemne niezrozumienie, przeradzające się w konflikty. Rzadko jednak zdarza się tak, by dwoje ludzi mających naprawdę dobrą wolę, budując swoje życie w oparciu o sakrament małżeństwa, nie mogło się ze sobą porozumieć. Weekend rekolekcyjny Spotkania Małżeńskie okazał się bardzo owocny dla wielu takich małżeństw. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z podanych terminów. Nigdy nie jest za późno! Jesteśmy zmęczeni trudnym życiem, ale szczęśliwi. Było wiele burz i zawirowań, ale jesteśmy razem. Wyjeżdżamy z tych rekolekcji jakby uskrzydleni. Zrozumieliśmy się w sprawach, które wywoływały emocje utrudniające rozmowę. Tu umocniliśmy naszą więź ze sobą, z Bogiem, Kościołem ? powiedziało małżeństwo po uczestniczeniu w jednym z niedawnych weekendów rekolekcyjnych Spotkań Małżeńskich.

Źródło informacji: serwis internetowy Opolskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich.
Więcej informacji: http://www.spotkania.emaus.pl/spotkania.php


Porządek Mszy Św.

Niedziela 9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00
Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.