Parafia Rzymskokatolicka Pw. Chrystusa Króla

OPOLE-METALCHEM-GROTOWICE


 


Liczba mieszkańców: 3242


Inne kościoły: Opole-Grotowice, Matki Bożej Królowej Polski


Miejsca należące: , Górnicza, Gwarków, Hutnicza, Irydowa, Metalowa, Miedziana, Niklowa, Odrzańska, Oświęcimska (numery parzyste od 84 i nieparzyste od 101), Platynowa, Srebrna, Stalowa, Złota, Żelazna wyłączone z parafii pw. św. Katarzyny w Opolu-Groszowicach.

 


Historia

4 listopada 2000 roku ks. Arcybiskup Alfons Nossol zwrócił się do ówczesnego proboszcza parafii groszowickiej ks. Wojciecha Skrobocza, z sugestią i koncepcją budowy kościoła na osiedlu Metalchem. (Już przeszło rok wcześniej 1 czerwca 1999 r. został sporządzony akt notarialny i protokół w sprawie budowy nowego kościoła).

W sierpniu 2001 roku uzyskano pozwolenie na budowę kościoła i już 23 października tegoż roku odbyło się poświęcenie placu pod budowę kościoła, a w 2002 r. rozpoczęto prace budowlane według projektu architektonicznego Beaty i Adama Szczegielniaków.

W 2004 r. budowa została niespodziewanie na krótko przerwana z powodu nagłej i przedwczesnej śmierci ks. W. Skrobocza. Rozpoczęte dzieło budowy biskup opolski powierzył następcy na urzędzie proboszcza Groszowic ks. Norbertowi Dragonowi, dotychczasowemu proboszczowi w Sławikowie.

Parafianom z pomocą finansową przychodzili m.in. wierni z pięciu dekanatów: strzeleckiego, kozielskiego, ozimeckiego, oleskiego i gorzowskiego. Uroczystego oświęcenia kościoła dokonał ks. abp A. Nossol dnia 26. lipca 2009 roku

 

Oprac. Ks. Marcin Jakubczyk na podstawie artykułu ks. Norberta Dragona, Poświęcenie nowego kościoła parafialnego w Opolu, Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej, 7/2009, s. 324 - 325

 

Parafia na Facebooku