W maju i czerwcu mamy wiele okazji do zastanowienia się nad relacjami pomiędzy dziećmi a rodzicami. Dzień Matki, Dzień Dziecka, zbliżający się Dzień Ojca, festyny rodzinne, najbliższe wyjazdy na rodzinne wakacje, rekolekcje i urlopy sprzyjają potrzebie głębszego zrozumienia tych więzi.

W najbliższym czasie będziemy analizować co na temat czwartego przykazania ma nam do powiedzenia Katechizm Kościoła Katolickiego.

 

Pierwsi po Bogu

Czwarte przykazanie rozpoczyna drugą tablicę Dekalogu. Ukazuje porządek miłości. Bóg chciał, abyśmy po Nim czcili naszych rodziców, którym zawdzięczamy życie i którzy przekazali nam wiedzę o Bogu. Jesteśmy zobowiązani czcić i szanować tych wszystkich, którym Bóg - dla naszego dobra udzielił swojej władzy. Przykazanie to jest sformułowane w sposób pozytywny. Określa obowiązki, jakie należy wypełnić. Jest wprowadzeniem do następnych przykazań, które dotyczą szczególnego poszanowania życia, małżeństwa, dóbr ziemskich, słowa. Stanowi jedną z podstaw nauki społecznej Kościoła.

Szersze rozumienie czwartego przykazania

Czwarte przykazanie jest wyraźnie skierowane do dzieci, określając ich relację do ojca i matki, która jest najbardziej powszechna. Dotyczy również związków pokrewieństwa z innymi członkami rodziny. Domaga się okazywania czci, miłości i wdzięczności dziadkom i przodkom. Obejmuje wreszcie obowiązki uczniów względem nauczycieli, pracowników względem pracodawców, podwładnych względem przełożonych, obywateli względem ojczyzny oraz tych, którzy nią rządzą lub kierują. Przykazanie to wskazuje i obejmuje obowiązki rodziców, opiekunów, nauczycieli, przełożonych, urzędników pań-stwowych, rządzących, wszystkich tych, którzy sprawują władzę nad drugim człowiekiem lub nad wspólnotą osób.

Nagroda: „abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi” (Pwt 5,16)
Zachowywanie czwartego przykazania łączy się z nagrodą: "Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie" (Wj 20, 12; Pwt 5,16). Poszanowanie tego przykazania zapewnia, wraz z owocami duchowymi, doczesne owoce pokoju i pomyślności. Natomiast niezachowywanie go przynosi wielkie szkody wspólnotom i osobom ludzkim.

 

Trudne pytania:


1. Jak czcić ojca i matkę, którzy porzucili dziecko lub je głęboko zranili?
2. Jak wybaczyć tym, którzy zawiedli w wychowaniu?
3. Jak żyć zgodnie z czwartym przykazaniem nosząc w sobie skutki błędów swoich rodziców?

Jeśli szukasz odpowiedzi i chcesz się dowiedzieć lub jeśli znasz rozwiązanie i chcesz się nim podzielić – przyjdź na katechezę dla dorosłych do salki parafialnej w piątek wieczorem!

 

 

Na podstawie KKK 2197-2200 opracowała Gabriela Seifert-Knopik

 

ornament 2019452 1280


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.