Pan Bóg ma wobec każdego człowieka plan, zamysł, zamiar. To nie slogany, ale jedna z podstawowych wytycznych naszego życia chrześcijańskiego. Pierwszym powołaniem człowieka jest powołanie, aby być „ku chwale Jego Majestatu” (Ef 1,12). „Człowiek po to jest stworzony – powiada św. Ignacy Loyola – aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją” (Ćwiczenia duchowne 23). To powołanie można realizować w różnych stanach życia. Najbardziej powszechnym zaś jest małżeństwo i rodzina.

 

1. Rodzina w planie Bożym


Zgoda małżonków tworzy małżeństwo, którego celem jest dobro małżonków i prokreacja oraz wychowanie dzieci. Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę. Stwarzając mężczyznę i kobietę, Bóg ustanowił ludzką rodzinę i nadał jej podstawową strukturę. Jej członkami są osoby równe w godności. Dla dobra wspólnego swoich członków i społeczności rodzina zakłada różne formy odpowiedzialności, praw i obowiązków. Rodzina chrześcijańska jest nazwana Kościołem domowym". Jest ona wspólnotą wiary, nadziei i miłości. Jest komunią osób, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Jej działanie w dziedzinie prokreacji i wychowania jest odbiciem stwórczego dzieła Ojca. Codzienna modlitwa i czytanie słowa Bożego umacniają w niej miłość. Rodzina chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i misji.


2. Rodzina w społeczeństwie

Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można nauczyć się wartości moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze używać wolności. Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego. Społeczeństwo ma obowiązek pomagać i wspierać instytucje małżeństwa i rodziny tam, gdzie nie są w stanie wypełnić swoich funkcji. Zgodnie z zasadą pomocniczości większe wspólnoty nie powinny przywłaszczać sobie jej uprawnień czy też ingerować w jej życie. Władze cywilne powinny uważać za swój pierwszorzędny obowiązek "uznawanie prawdziwej natury... (małżeństwa i rodziny), ochronę ich i popieranie, strzeżenie moralności publicznej i sprzyjanie dobrobytowi domowemu".
Czwarte przykazanie naświetla także inne związki w społeczeństwie. W naszych braciach i siostrach widzimy (…) w każdej osobie ludzkiej - syna lub córkę Tego, który chce być nazywany "naszym Ojcem". (…) Bliźni jest nie tylko "jednostką" zbiorowości ludzkiej, ale jest "kimś", kto z racji swojego wiadomego pochodzenia zasługuje na szczególną uwagę i szacunek. Sprawiedliwe stosunki między pracodawcami a pracownikami, rządzącymi a obywatelami zakładają naturalną życzliwość, właściwą godności osób ludzkich, troszczących się o sprawiedliwość i braterstwo.


W skrócie:


1. Małżeństwo i rodzina są ukierunkowane na dobro małżonków, prokreację i wychowanie dzieci.


2. "Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej" .

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – przyjdź na katechezę dla dorosłych

do salki parafialnej w piątek wieczorem!

 

 

 

Na podstawie KKK 2201-2213.2249-2250 opracowała Gabriela Seifert-Knopik


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.