Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

Wielu z nas odpowiedziało (lub odpowie) na to pytanie na ślubnym kobiercu: Chcemy.
Przyjąć i po katolicku wychować to najważniejsze obowiązki ojca i matki. W dobie, kiedy podważa się wartości, lansuje tzw. „bezstresowe” wychowanie, czy nawet antywychowanie (są takie nurty!) potrzeba nierzadko stawić czoła wychowaniu młodego człowieka. To wychowanie nigdy nie było łatwe, dzisiaj jednak przyjmuje nierzadko oblicze najtrudniejszej i zarazem najważniejszej pracy, jaką mają do wykonania rodzice. A jest to ich prawo lecz zarazem obowiązek.

Prawa i obowiązki rodziców według Katechizmu:
- szanowanie dzieci jako osoby ludzkie i wychowanie ich do wypełniania prawa Bożego, ukazując samych siebie jako posłusznych woli Ojca niebieskiego
- założenie ogniska rodzinnego, w którym panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność i bezinteresowna służba
- dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom, przyznawanie się przed nimi do swoich błędów
- uczyć dzieci podporządkowywać "wymiary materialne i instynktowne... wymiarom wewnętrznym i duchowym"
- uczyć swoje dzieci unikania fałszywych ustępstw i poniżania się
- przywilej ewangelizowania swoich dzieci - wprowadzać swoje dzieci w tajemnice wiary (możliwie jak najwcześniej)
- nauczyć swoje dzieci modlitwy oraz pomóc im odkryć powołanie jako dzieci Bożych
- zaradzać ich potrzebom materialnym i duchowym; w miarę wzrastania dzieci - wychowywanie ich do prawidłowego używania rozumu i wolności
- prawo do wyboru dla nich szkoły, która odpowiada ich własnym przekonaniom
- czuwać, by nie ograniczać swoich dzieci ani w wyborze zawodu, ani w wyborze współmałżonka, a jednocześnie pomagać dzieciom przez mądre rady
- uszanować powołanie i ułatwić dzieciom odpowiedź na nie (pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem, jest ono „ponad” miłość do ojca i matki: "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien" - Mt 10, 37).
- uszanować i przyjąć z radością oraz wdzięcznością skierowane do któregoś z dzieci wezwanie Pana do pójścia za Nim w dziewictwie dla Królestwa niebieskiego, w życiu konsekrowanym lub w posłudze kapłańskiej

 

Prawa i obowiązki każdego w rodzinie
- Z kolei dzieci przyczyniają się do wzrostu swoich rodziców w świętości. Wszyscy razem i każdy z osobna powinni wielkodusznie i niestrudzenie udzielać sobie nawzajem przebaczenia, jakiego domagają się zniewagi, kłótnie, niesprawiedliwości i zaniedbania.
- Niektórzy nie zawierają małżeństwa, aby móc zaopiekować się swoimi rodzicami lub rodzeństwem, by poświęcić się bardziej sprawom zawodowym lub też z innych szlachetnych pobudek. Mogą oni bardzo przyczynić się do wzrostu dobra rodziny ludzkiej.

 

Na podstawie KKK 2221-2233 opracowała Gabriela Seifert-Knopik (podkreślenia własne)

 

ornament 2019452 1280


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.