Wykroczeniami przeciwko czystości, a tym samym czystej miłości, które wymienia Katechizm są: rozwiązłość, masturbacja (samozaspokajenie się), nierząd, pornografia, prostytucja, gwałt, kazirodztwo, homoseksualizm.

1. Rozwiązłość jest szukaniem przyjemności seksualnej w oderwaniu od nastawienia na prokreację i zjednoczenie.

2. Samozaspokajanie się (masturbacja) jest wykroczeniem przeciwko miłości, ponieważ doznawana rozkosz ma cel egoistyczny i nie ma nic wspólnego z całościowym, wzajemnym rozwijaniem się mężczyzny i kobiety w miłości. Dlatego „seks ze sobą" jest wewnętrznie sprzeczny.

3. Nierząd jest zjednoczeniem cielesnym między wolnym mężczyzną i wolna kobietą poza małżeństwem. Dzisiaj często w prawie karnym występuje kategoria czynu nierządnego (na dzieciach, podwładnych itd.).

4. Prostytucja jest formą nierządu. Degraduje miłość do roli towaru, a człowieka do roli przedmiotu dającego rozkosz. Dlatego prostytucja jest poważnym naruszeniem godności ludzkiej i ciężkim grzechem przeciwko miłości. Beneficjenci prostytucji - handlarze ludźmi, sutenerzy, klienci prostytutek - ponoszą z pewnością większą winę aniżeli kobiety, mężczyźni, dzieci i młodzież, którzy często z przymusu lub niesamodzielności sprzedają swoje ciało.

5. Pornografia jest odmianą prostytucji, ponieważ również tu sugeruje się ludziom jakoby istniała miłość za pienią¬dze. Kto produkuje, odbiera i nabywa treści pornograficzne, godzi w godność ludzką i kusi innych do złego. Występujący, producenci i dystrybutorzy w równym stopniu poważnie godzą w miłość i godność ludzką. Kto karmi się treściami pornograficznymi, porusza się w świecie wirtualnej pornografii lub uczestniczy w orgiach seksualnych, nagrywa filmy porno, znajduje się w szerokim kręgu prostytucji i wspiera brudny biznes.

6. Gwałt jest grzechem ciężkim. Kto gwałci drugiego człowieka, całkowicie pozbawia go godności. Gwałtem włamuje się do najintymniejszej sfery drugiego i zadaje mu cios prosto w jego zdolność do kochania. Gwałciciel popełnia zbrodnię przeciw istocie miłości. Do istoty seksualnego zjednoczenia należy to, że może do niego dojść wyłącznie dobrowolnie w ramach miłości. Dlatego nawet w małżeństwie może dochodzić do gwał-tów. Najbardziej odrażający jest gwałt, gdy wykorzystuje się społeczne, hierarchiczne, zawodowe lub rodzinne relacje zależności, przykładowo między rodzicami a dziećmi (kazirodztwo) albo między nauczycielami, wychowawcami, duszpasterzami a powierzonymi ich opiece dziećmi.

7. Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej samej płci. Tradycja i Pismo Święte przedstawia go jako poważne zepsucie, sprzeczne z prawem naturalnym. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i przeznaczył ich ciała dla siebie nawzajem. Kościół bez zastrzeżeń akceptuje ludzi, którzy czują się homoseksualni. Nie powinni być z tego powodu dyskryminowani. Jednocześnie odnośnie do wszelkich form kontaktów seksualnych osób tej samej płci, Kościół mówi, że są niezgodne z porządkiem stworzenia.

Na podstawie Katechizmu kościoła katolickiego dla młodych youcat 409-415 oraz KKK 2351, 2353, 2357- opracowała Gabriela Seifert-Knopik


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.