Rce 1

 

Dwa przykazania miłości
"Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy" (Mt 22, 37-40). Dekalog powinien być wyjaśniany w świetle tego podwójnego i jedynego przykazania miłości, która jest wypełnieniem Prawa: Przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!

Słuchaj Izraelu………….. Bóg pierwszy nas umiłował

Jezus streścił obowiązki człowieka względem Boga tymi słowami: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem" (Mt 22, 37; Łk 10, 27: "...całą swoją mocą"). Są one bezpośrednim echem uroczystego wezwania: "Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym" (Pwt 6, 4).
Bóg nas pierwszy umiłował. Miłość Jedynego Boga jest przypomniana w pierwszym z "dziesięciu słów". Przykazania wyjaśniają z kolei odpowiedź miłości, do której udzielenia wobec Boga jest powołany człowiek.

 

Wnioski:


1. Największe i najważniejsze przykazanie to miłość do Boga i bliźniego
    

2. Miłość do Boga ma być odpowiedzią człowieka na miłość Boga do nas, Bóg pierwszy wyszedł z inicjatywą zawarcia przymierza ze swoim ludem
   

3. Przez Dekalog Bóg przygotowywał człowieka do przyjaźni ze sobą i do zgody z bliźnim...

 

 

Rce 2

 

PAN BÓG CHCE BYĆ BLISKO MNIE, SZUKA PRZYJAŹNI ZE MNĄ I DLATEGO CHCĘ ODPOWIEDZIEĆ MIŁOŚCIĄ NA JEGO MIŁOŚĆ!

 

 

 

 

Na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego (=KKK) 205-2083 opracowała: Gabriela Seifert-Knopik

 

 

 

ornament 2019452 1280


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.