Dziecko darem, wykroczenia przeciw godności małżeństwa – cz. 5.

I Co ma zrobić para, która nie może mieć dzieci?

Małżeństwa cierpiące z powodu bezpłodności mogą przyjąć wszelką pomoc medyczną, która nie stoi w sprzeczności z godnością osoby, z prawami mającego się począć dziecka i ze świętością sakramentu małżeństwa. Nie istnieje żadne absolutne prawo do dziecka. Każde dziecko jest darem Boga. Małżeństwa, które nie otrzymały tego daru, chociaż sięgnęły po wszystkie medycznie dozwolone środki, mogą dzieci adoptować lub też zaangażować się w ramach organizacji społecznych na rzecz dzieci opuszczonych i porzuconych.

 

II Co Kościół sądzi na temat matek zastępczych i sztucznego zapłodnienia?

Badania medyczne i zabiegi mające pomóc w poczęciu dziecka muszą kończyć się tam, gdzie osoba trzecia rozbija i niszczy wspólnotę rodzicielską, lub tam, gdzie spłodzenie potomstwa staje się aktem technicznym niezależnym od pożycia intymnego małżonków.

Z szacunku dla godności człowieka Kościół odrzuca możliwość spłodzenia dziecka poprzez heterologiczną lub homologiczną inseminację. Każde dziecko z woli Boga ma prawo do ojca i matki, ma prawo znać ojca i matkę i na ile to tylko możliwe, wzrastać w cieple ich miłości. Sztuczne zapłodnienie nasieniem obcego mężczyzny (inseminacja heterologiczną) niszczy również ducha małżeństwa, zgodnie z którym mężczyzna i kobieta mają prawo, by każdorazowo jedno czyniło drugie ojcem lub matką. Ale także inseminacja homologiczna (nasienie pochodzi od męża) czyni dziecko produktem procedury technicznej i nie pozwala mu powstać z miłosnego zjednoczenia osób. Kiedy dziecko staje się produktem, pojawia się zaraz cyniczne pytanie o jego jakość i odpowiedzialność producenta. Kościół odrzuca także diagnostykę preimplantacyjną (PGD), która ma na celu uśmiercanie niedoskonałych embrionów. Także zjawisko „matki zastępczej", czyli obcej kobiety, do której łona wprowadza się zapłodniony embrion, sprzeciwia się godności ludzkiej.

 

III Co to jest cudzołóstwo? Czy rozwód jest „w porządku"?

Cudzołóstwo polega na intymnym pożyciu dwóch osób, z których przynajmniej jedna jest obecnie w związku małżeńskim. Cudzołóstwo stanowi fundamentalną zdradę miłości, złamanie zawartego przed Bogiem przymierza i niesprawiedliwość wyrządzoną bliźniemu. Sam Jezus dobitnie stwierdza nierozerwalność małżeństwa: „Tego więc, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10, 9). Odwołując się do pierwotnej woli Stwórcy, Jezus wykluczył tolerowane w Starym Przymierzu rozwody.
Zachęcająca obietnica zawarta w orędziu Jezusa brzmi: „Jako dzieci waszego niebieskiego Ojca potraficie kochać przez całe życie!". Mimo to nie jest sprawą prostą wytrwać w wierności jednemu partnerowi. Nie wolno potępiać tych, którzy się rozwodzą. Chrześcijanie, którzy lekkomyślnie doprowadzają do rozwodu, biorą winę na siebie. Grzeszą przeciw miłości Bożej, która w ich małżeństwie staje się widzialna. Grzeszą względem opuszczonego partnera i porzuconych dzieci. Jednak wierny partner może wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania. Aby nie doszło do nadzwyczaj trudnej sytuacji, może okazać się konieczny rozwód cywilny. W uzasadnionych przypadkach Kościół może zgodnie z prawem kanonicznym stwierdzić, że małżeństwo nie było ważnie zawarte.

 

IV Czemu Kościół jest przeciwny „ małżeństwu bez papierka"?

Dla katolików nie istnieje małżeństwo bez ślubu kościelnego. Podczas ceremonii Chrystus wkracza w przymierze mężczyzny i kobiety i obficie obdarowuje małżonków swymi łaskami i darami. (…) chrześcijańskie małżeństwo nie jest oszustwem, lecz największym darem, jaki Bóg wymyślił dla dwojga kochających się ludzi. Sam Bóg łączy ich w tak silny sposób, jakiego ludzie nie potrafią wytworzyć. Jezus Chrystus, który powiedział „beze Mnie nic nie możecie uczynić" (J 15, 5), jest nieustannie obecny w sakramencie małżeństwa.
On jest Miłością w miłości nowożeńców. Jego siła trwa również wtedy, gdy wyczerpuje się ludzka siła miłości. Dlatego sakrament małżeństwa nie jest kawałkiem papieru! Jest jak podstawiony i gotowy do drogi Boży pojazd, do którego może wsiąść kochająca się para. Pojazd, który ma wystarczającą ilość paliwa, by z Bożą pomocą dotrzeć do celu pragnień młodych. Gdy dzisiaj wielu mówi, że to nic strasznego mieć niezobowiązujący seks przed i poza małżeństwem, Kościół zaprasza do stanowczego przeciwstawienia się temu społecznemu naciskowi.

Na podstawie KKK dla młodych youcat 422-426 - opracowała Gabriela Seifert-Knopik

 

ornament 2019452 1280


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.