Cechy małżeństwa, otwartość na życie – cz. 4.

 

I. Istotowe cechy małżeństwa
1. Jedność: małżeństwo jest przymierzem, które ze swej istoty zakłada cielesną i duchową jedność
między mężczyzną i kobietą.
2. Nierozerwalność: małżeństwo trwa „aż do śmierci".
3. Otwartość na potomstwo: każde małżeństwo musi być otwarte na dzieci.
4. Ukierunkowanie na dobro partnera.
Jeśli jedno z dwojga w chwili zawarcia małżeństwa wyklucza jeden z tych czterech punktów, - SAKRAMENT małżeństwa nie zostaje ważnie zawarty.

 

II. Pożycie seksualne
Zgodnie z wolą Bożą mężczyzna i kobieta mają rozkoszować się swoją płciowością, aby coraz ściślej
jednoczyć się w miłości i wydać ze swojej miłości potomstwo.
Ciało, rozkosz i erotyczna przyjemność przedstawiają dla chrześcijaństwa dużą wartość: chrześcijaństwo (...) wierzy, że materia jest dobra, że sam Bóg przyjął kiedyś ludzką postać, że nawet w niebie istnieje pewien rodzaj ciała i ono będzie istotnym elementem naszej szczęśliwości, naszego piękna i siły. Chrześcijaństwo bardziej niż każda inna religia gloryfikuje małżeństwo. Prawie wszystkie wielkie poematy miłosne literatury światowej zostały stworzone przez chrześcijan, nadto chrześcijaństwo sprzeciwia się każdemu, kto twierdzi, że płciowość jest sama w sobie zła" (C. S. Lewis, Mere Christianity). Rozkosz nie jest jednak celem samym w sobie. Kiedy swoją rozkosz para zachowuje dla siebie i nie jest otwarta na nowe życie, które z niej mogłoby się narodzić, niewłaściwie rozumie istotę miłości.

 

III. Dziecko w małżeństwie, odpowiedzialne rodzicielstwo

Dziecko jest stworzeniem Bożym i darem Boga, które przychodzi na świat z miłości swoich rodziców. Prawdziwa miłość nie chce, by małżonkowie zamknęli się w sobie. Miłość otwiera się w dziecku. Spłodzone i zrodzone dziecko nie jest sumą genów swoich rodziców. Jest całkowicie nowym, jedynym w swoim rodzaju i obdarzonym własną duszą stworzeniem Bożym. Dziecko nie należy zatem do rodzicowi nie jest ich własnością.
Ile dzieci powinno mieć małżeństwo chrześcijańskie? Małżeństwo chrześcijańskie ma tyle dzieci, iloma
obdarzy je Bóg i za ile może wziąć odpowiedzialność. Wszystkie dzieci, którymi obdarza Bóg, są łaską i wielkim błogosławieństwem. To nie oznacza, że chrześcijańscy małżonkowie nie powinni brać pod uwagę w tym względzie swojej sytuacji ekonomicznej, socjalnej czy zdrowotnej. Jeżeli mimo to pojawi się dziecko, powinni przyjąć je z radością i wielką miłością. Z pełną ufnością w Bożą opiekę wiele chrześcijańskich małżeństw odważa się na założenie nadzwyczaj licznej rodziny.

 

V. Naturalne Planowanie Rodziny a antykoncepcja

Kościół potwierdza i broni prawa małżonków do decydowania w ramach naturalnych metod regulacji poczęć o liczbie dzieci i odstę¬pie czasowym między kolejnymi narodzinami. Chrześcijańskie małżeństwo musi i powinno odpowiedzialnie obchodzić się z darem przekazywania życia, stosując metody naturalnego planowania rodziny. Niekiedy istnieją takie uwarunkowania natury społecznej, psychicznej i zdrowotnej, że posiadanie kolejnego dziecka oznaczałoby dla pary niemalże nadludzki wysi¬łek. Istnieją jasne kryteria, których małżonkowie powinni przestrzegać: po pierwsze, regulacja poczęć nie może oznaczać, że para wyklucza poczęcie dziecka. Nie może też oznaczać zamknięcia się na dzieci. (…)
Kościół zwraca szczególną uwagę na porządek natury i widzi w nim głębszy sens. Dla Kościoła nie jest obojętne, czy para manipuluje płodnością kobiety, czy też wykorzystuje się naturalną zmianę dni płodnych i niepłodnych. Nieprzypadkowo – Naturalne Planowanie Rodziny nazywa się naturalnym: ma charakter całościowy, partnerski i chroni zdrowie. Ponadto odpowiednie planowanie uchodzi za efektywniejsze niż pigułka (wyższy wskaźnik Pearla). Kościół odrzuca natomiast możliwość stosowania wszystkich sztucznych środków antykoncepcyjnych - chodzi tu o środki chemiczne (pigułka), środki mechaniczne (np. prezerwatywy, spirale itd.) i środki chirurgiczne (sterylizacja), ponieważ, manipulując, wkraczają w pełną jedność podczas zbliżenia intymnego mężczyzny i kobiety. Niektóre środki mogą stanowić zagrożenie dla życia kobiety, mieć działanie wczesnoporonne i wyrządzić trwałą szkodę miłości małżonków.

Na podstawie Katechizmu kościoła katolickiego dla młodych youcat 416-421
- opracowała Gabriela Seifert-Knopik

 

 

ornament 2019452 1280


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.