«WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY»:

1. Od pierwszej niedzieli Adwentu Kościół w Polsce rozpoczął realizację programu duszpasterskiego zatytułowanego «Wierzę w Kościół Chrystusowy». Program został przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, kierowaną od czerwca 2021 r. przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję.


2. Na rok liturgiczny 2022/2023 wyznaczono kilka celów:

Uświadomienie wiernym, że Kościół - jako dzieło Bosko-ludzkie - stanowi misterium, którego nie sposób ogarnąć rozumem, dlatego «domaga się» wiary;

Wyjaśnienie, co znaczy wierzyć w Kościół (konkretyzacja wiary w Boga, w Jego obecność pośród nas);

Pokazanie, dlaczego Kościół zasługuje na to, aby mu wierzono (czerpie z Bożego autorytetu i przekazuje nam to, co jest na nim oparte);

Określenie treści dotyczących Kościoła i zobowiązań wobec niego, które uznajemy w Credo („Wierzę w święty Kościół powszechny” oraz „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”);

Wyjaśnienie zbawczego sensu i wartości Kościoła (podkreślenie, że jego misją jest zbawienie rodzaju ludzkiego, a wartością nade wszystko to, co w nim Boże: obecność Chrystusa i Ducha Świętego, pełnia łaski i prawdy, wiara i Boże obietnice);

Zaprezentowanie aktualnego stanu samoświadomości Kościoła - tego, co Kościół mówi o sobie samym (przedstawienie zasadniczych elementów nauki o Kościele, które przekazuje i wyjaśnia Urząd Nauczycielski Kościoła);

Obudzenie świadomości naszego bycia Kościołem, świadomości stanowienia „my” Kościoła (jako wyznawcy Chrystusa wszyscy jesteśmy podmiotem w Kościele);

Przybliżenie znaczenia i sposobu realizacji synodalności Kościoła, która ma stanowić sposób życia i działania Kościoła, którego dobre funkcjonowanie zakłada rozeznawanie przez pasterzy tego, co Duch Święty mówi Kościołowi w danym czasie, i odkrywanie tego poprzez wsłuchiwanie się w głosy wiernych różnorako zgromadzonych.

 

3. Ścieżkami realizacji tak wyznaczonych celów są m.in.:

Przepowiadanie Słowa Bożego, liturgia i katecheza - podstawową przestrzenią prezentowania prawdy o Kościele (jego misterium, genezy, natury, istoty, przymiotów i struktury) jest przepowiadanie Słowa Bożego i katecheza parafialna. Podejmijmy to zadanie m.in. poprzez: głoszenie niedzielnych i świątecznych homilii; prowadzenie w parafii katechezy dla dorosłych (np. dla rodziców i opiekunów dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej lub rodziców i opiekunów młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania); systematyczną formację członków grup parafialnych (m.in. Żywy Różaniec, PRD i PRE, Bractwo św. Józefa, apostolat Margaretka, MWODB, nadzwyczajni szafarze Komunii św. i in.);

Medialne zwiastowanie prawdy o Kościele - obok podejmowania refleksji o Kościele w czasie liturgii i katechezy, wykorzystajmy w dziele głoszenia prawy o Kościele także środki społecznego przekazu, dzięki którym możemy dotrzeć do osób młodych oraz będących daleko od Kościoła. Dołóżmy starań, aby wydawać systematycznie gazetkę parafialną, prowadzić starannie stronę internetową parafii, wykorzystać media społecznościowe (np. zakładając parafialny profil Facebook), pamiętając, aby przekaz był aktualny, komunikowany poprawnym i atrakcyjnym językiem faktów oraz zgodny z nauczaniem Magisterium Kościoła. Ponadto zechciejmy współpracować z mediami, zarówno lokalnymi, jak i diecezjalnymi, a także wskazujmy wiernym wartościowe publikacje, filmy, programy i materiały;

Kontynuacja procesu synodalnego - wykorzystując cenne doświadczenie, które zdobyliśmy w czasie etapu diecezjalnego Synodu Biskupów, warto kontynuować spotkania synodalne w dotychczasowych i nowych gremiach, korzystając z potencjału i zapału przygotowanych koordynatorów i liderów grup synodalnych. Warto synodalnie ukierunkowywać działalność i formację wspólnot religijnych, a także parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych;

 

ornament 2019452 1280


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.